Modelling the Impact of Financial Liberalization on Indicators of the Internal Macroeconomic Equilibrium of EU Countries

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Modelling the Impact of Financial Liberalization on Indicators of the Internal Macroeconomic Equilibrium of EU Countries
Tytuł równoległy: Modelowanie wpływu liberalizacji finansowej w zakresie wskaźników równowagi makroekonomicznej wewnętrznych krajów UE
Autor: Kyrylych, Yuriy
URI: http://hdl.handle.net/11331/624
Date: 2015
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 34 (107) (2015), s. 135-149
Abstract: Hipoteza pozytywnego wpływu liberalizacji finansowej na wzrost gospodarczy zaproponowana przez R. McKinnon i E. Shaw podniosła pewne pytania dotyczące testowania tej hipotezy, rozwoju i oceny mechanizmów jej wpływów. Z biegiem czasu interpretacja pojęcia liberalizacji finansowej ewoluowała jakościowo i ilościowo (przez liczbę efektów). Większość naukowców jest jednomyślna, że skuteczna liberalizacja finansowa powinna być poprzedzona niezbędnymi badaniami stanu systemu gospodarczego, finansowego i administracyjnego tak, by państwo nie doświadczyło żadnych zakłóceń. Stąd, w tym artykule, przedstawiono model wpływu liberalizacji finansowej na wskaźniki wewnętrznej równowagi makroekonomicznej w krajach europejskich. Pomoże to dowiedzieć się, w jaki sposób zmienia się równowaga makroekonomiczna w krajach oraz dokonać analizy znaczenia liberalizacji finansowej i jej wpływu na różne wskaźniki ekonomiczne
Description: The hypothesis about the positive impact of financial liberalization on economic growth proposed by R. McKinnon and E. Shaw raised some questions regarding testing this hypothesis, development and evaluation of mechanisms of its influence. Over time, the interpretation of the concept of financial liberalization has evolved considerably, both qualitatively and quantitatively (by the number of effects that it causes). Most researchers still are unanimous that an effective external financial liberalization should be preceded by internal and necessary series of conditions of economic, financial and administrative system which have to be reached, so that the state did not experience any disruption. Therefore, a model of the impact of financial liberalization on indicators of the internal macroeconomic equilibrium in European countries is built in this paper. This will help to discover how the macroeconomic equilibrium changes in the countries, analyze the importance of financial liberalization and its impact on various economic indicators and so on

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics