Basics of Researche of the Technological Environment of Business

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Basics of Researche of the Technological Environment of Business
Tytuł równoległy: Podstawy badań technologicznego środowiska biznesu
Autor: Meskhia, Iasha; Shaburishvili, Shota
URI: http://hdl.handle.net/11331/622
Date: 2015
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 34 (107) (2015), s. 117-124
Abstract: We współczesnych procesach globalizacji zachodzą ciągłe, progresywne i technologiczne zmiany oparte na naukowo-technicznej rewolucji. Stopniowo zaciera się podział na sektory niskich i wysokich technologii oraz zmienia się ogólny kierunek rozwoju ze statycznych, tymczasowych przewag konkurencyjnych w stronę przewag opartych na dynamiczności i innowacjach. Technologiczne środowisko jest niezbędne do osiągnięcia szybkiej poprawy stanu dobrobytu społeczeństwa. Prawie wszystkie aspekty działalności firm międzynarodowych - wdrażanie nowych technologii, procesów produkcyjnych, podejmowania decyzji w ramach działań marketingowych, produktywności zasobów ludzkich pozostają pod wpływem zmian w środowisku technologicznym
Description: Continuous and progressive technological changes based on scientific-technical revolution have become common under modern globalization processes. They gradually destroy the traditional distinction between low and high-tech sectors and shift the general vector of development of the country from static, temporary comparative advantages to innovation-based dynamic competitive advantage. In other words, the technological environment is becoming a significant resource that determines competitive advantage and is essential for achieving efficient and rapid improvement of the welfare of a society. Almost all the aspects of the operations of international companies - introduction of new technologies, manufacturing operations, decision-making on marketing activities, productivity of human resources are significantly influenced by technological environment variables

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics