Economic Integration and the New Challenges of Georgia

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kadagishvili, Leila
dc.date.accessioned 2016-07-07T19:50:01Z
dc.date.available 2016-07-07T19:50:01Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 34 (107) (2015), s. 107-116 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/621
dc.description The present paper discusses key characteristics and challanges of globalization and economic integration at the current stage. It's noted that integration results in the intensification of regional processes, openness of the economic system of the countries, universalization of norms of trading and financial operations, unification of market regulations and control, etc. In addition, integration increases interdependence of states. Since regaining its independence, Georgia has been quickly involved in the world economic integration processes. Currently, it is a fast developing democratic state aiming to restore territorial integrity and strengthen its economy. For this purpose, the country is oriented to integration in the European Union and NATO. The paper analyzes the examples of the implications of the recent global processes on the Georgian economy. It is concluded that economic globalization and integration are important and irreversible processes. Due to its geopolitical location, Georgia can hold a special position in modern global economic globalization in the near future. For this purpose, the state should exercise a sensible economic policy and deepen international economic relations both with developed and developing countries en
dc.description.abstract W artykule omówiono główne oznaki oraz wyzwania obecnego etapu globalizacji i integracji gospodarczej. Należy zauważyć, że integracja powoduje intensyfikację procesów regionalnych, otwartość państwowych systemów gospodarczych, uniwersalizację norm i przepisów operacji finansowych i handlowych, unifikację kontroli i regulacji rynków, itd. Integracja zwiększa również współzależność państw. Gruzja po odzyskaniu niezależności państwowej szybko włączyła się w procesy integracji gospodarczej na świecie. Obecnie jest to szybko rozwijające się, demokratyczne państwo, którego głównym celem jest przywrócenie integralności terytorialnej i wzmocnienie gospodarki. Dlatego też kraj koncentruje się na integracji oraz zbliżeniu z Unią Europejską oraz NATO. W artykule przeanalizowano przykłady oddziaływania procesów globalnych na gospodarkę Gruzji, które mają miejsce na świecie w ostatnich latach. Stwierdzono, iż globalizacja oraz integracja gospodarcza są procesami znaczącymi i nieodwracalnymi. W związku z geopolitycznym położeniem Gruzji w najbliższym czasie może ona zająć szczególne miejsce we współczesnej globalizacji gospodarki świata. W tym celu należy prowadzić rozważną politykę gospodarczą oraz pogłębić międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarówno z krajami rozwiniętymi, jak i krajami rozwijającymi się pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ *
dc.subject Economic integration en
dc.subject Georgia en
dc.subject Globalization en
dc.subject National economy en
dc.subject World economy en
dc.subject Globalizacja pl
dc.subject Gospodarka narodowa pl
dc.subject Gospodarka światowa pl
dc.subject Gruzja pl
dc.subject Integracja gospodarcza pl
dc.title Economic Integration and the New Challenges of Georgia en
dc.title.alternative Integracja gospodarcza i nowe wyzwania dla Gruzji pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics