Systems Thinking in Project Management : Theoretical Framework and Empirical Evidence from Polish Companies

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Systems Thinking in Project Management : Theoretical Framework and Empirical Evidence from Polish Companies
Tytuł równoległy: Myślenie systemowe w zarządzaniu projektami : model teoretyczny oraz jego weryfikacja na grupie polskich przedsiębiorstw
Autor: Kopczyński, Tomasz; Brzozowski, Maciej
URI: http://hdl.handle.net/11331/618
Date: 2015
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 34 (107) (2015), s. 79-88
Abstract: Przedmiotem opracowania są nowe kierunki badań w zarządzaniu projektami oraz myśleniu sieciowym. Przedstawiono wyniki badań literaturowych ukazujących całościowy przegląd aktualnej wiedzy z przedmiotowego zakresu, wyjaśniając podstawowe pojęcia, reguły, przesłanki, procesy oraz ich konsekwencje. Podstawowym celem opracowania jest określenie istoty myślenia systemowego w zarządzaniu projektami. Postępowanie badawcze podzielono na dwie podstawowe części: (1) zaproponowanie koncepcji teoretycznego modelu wykorzystania myślenia systemowego w zarządzaniu projektami, oraz (2) ocenę praktyki zarządzania projektami w polskich przedsiębiorstwach, ukierunkowaną na identyfikację stosowanego podejścia, działań, metod i problemów związanych z aplikacją myślenia systemowego w zarządzaniu projektami. Przeprowadzone badania potwierdziły występowanie luki w stosowaniu myślenia systemowego w zarządzaniu projektami, związanej z rozbieżnością pomiędzy oczekiwaniami naczelnego kierownictwa a praktyką działań kierowniczych
Description: This research examines new directions in project management and systems thinking theory and practice. Relevant literature is synthesized to provide a holistic picture of current knowledge of the topic, highlighting meanings, principles, prerequisites, process and consequences. The major aim of the research is to investigate the nature of systems thinking in project management. The research methodology was divided into two phases: (1) designing a theoretical framework for applying systems thinking into project management; (2) evaluating project management practices of enterprises in Poland, to identify their approaches, actions, methods and problems related to the application of systems thinking in project management. Conducted research has shown that there is a gap in the field of systems thinking in project management, which can be seen in the divergence of expectations of executive management with management practices in this regard

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics