Wpływ koncentracji sektora bankowego na poziom kosztów pracy w bankach w Polsce w latach 1997-2014

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Wpływ koncentracji sektora bankowego na poziom kosztów pracy w bankach w Polsce w latach 1997-2014
Tytuł równoległy: The Impact of the Banking Sector Concentration on the Labour Cost in Polish Banks in the Years 1997-2014
Autor: Kozak, Sylwester
URI: http://hdl.handle.net/11331/617
Date: 2015
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 34 (107) (2015), s. 69-78
Abstract: Artykuł prezentuje wyniki badań zależności pomiędzy średnimi kosztami pracy w sektorze bankowym a stopniem jego koncentracji w Polsce w latach 1997-2013. Wykorzystując kwartalne dane bankowe i makroekonomiczne oraz model regresji wielorakiej stwierdzono, że wyższa koncentracja sektora sprzyjała obniżeniu średnich kosztów pracy. Koszty te wzrastały natomiast wraz ze spadkiem koncentracji i wzrostem konkurencji. Wyższe średnie koszty pracy pojawiały się w okresach, gdy tempo wzrostu aktywów sektora bankowego wyprzedzało tempo wzrostu PKB, generując silniejszą presję konkurencyjną, a także w przypadku konieczności większego finansowania się banków depozytami sektora niefinansowego. Przyspieszony wzrost gospodarczy i towarzyszący mu rozwój technologiczny umożliwiały bankom obniżanie kosztów pracy, pozwalając na większą automatyzację działalności banków poprzez użycie bankowości internetowej i mobilnej, a także nowoczesnych systemów płatniczych
Description: The paper presents the results of the examination of the relationship between the average labour costs and the degree of concentration of the banking sector in Poland in 1997-2014. Using the quarterly banking and macroeconomic data and the multivariate regression model it was found that banks lower average labour cost with the higher concentration of the banking sector. Whereas these costs increased with decreasing concentration and increasing level of competition. The higher average labour costs occurred when the growth rate of banking sector assets exceeded the GDP growth, generating increased competitive pressure, and when banks requested more funding from deposits of the nonfinancial sector. Accelerated economic growth and the accompanying technological developments allow banks to lower labor costs, due to greater automation of banking activities, the use of internet and mobile banking, as well as modern payment systems

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics