Makroekonomiczne zarządzanie antykryzysowe

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Makroekonomiczne zarządzanie antykryzysowe
Tytuł równoległy: Macroeconomic crisis management
Autor: Prokopowicz, Dariusz; Domańska-Szaruga, Beata
URI: http://hdl.handle.net/11331/614
Date: 2015
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 34 (107) (2015), s. 37-48
Abstract: W opracowaniu podjęto próbę powiązania dokonującego się obecnie rozwoju systemów finansowych z procesem współczesnej globalizacji ekonomicznej. Dokonujące się od połowy ubiegłego wieku przemiany społeczno-gospodarcze, polityczne i biznesowe, przebiegające w wymiarze globalnym, przyczyniły się do znacznej modyfikacji współczesnych dominujących struktur rynkowych i systemów finansowych. Procesy te stanowiły sprzyjające uwarunkowania dla wzrostu tendencji do globalizacji ekonomicznej gospodarki światowej jak również internacjonalizacji rynków finansowych. Kryzys finansowy, który rozpoczął się w 2008 roku w sektorze prywatnym, przerodził się w kryzys finansów publicznych wielu krajów, głównie rozwiniętych i do chwili obecnej został już zasadniczo zażegnany. Zastosowane mechanizmy antykryzysowe w publicznych i rynkowych systemach finansowych sukcesywnie zbliżają do siebie model anglosaskiego i europejskiego systemu finansowego i wpisują się w te procesy jako kolejny determinant globalizacji ekonomicznej. Polska gospodarka od dwudziestu sześciu lat również podlega współczesnym trendom globalizacji ekonomicznej, wykazuje jednak dość dużą odporność na niekorzystne efekty będące pochodną kryzysu finansowego
Description: The study attempts to link the current development of financial systems with the contemporary process of economic globalization. The global change which has been taking place since the last half of the past century in social and economic, political and business spheres contributed to a significant modification of the dominant modern market structures and financial systems. These processes constituted favourable conditions for the growth of the economic globalization in the world economy as well as the internationalization of financial markets. The financial crisis that began in 2008 in the private sector turned into a crisis of public finances in many - mainly developed - countries, but until now it has been basically resolved. The anti-crisis tools used in the public and market financial systems gradually bring together the Anglo-Saxon and European models of financial systems and act within these processes as another determinant of economic globalization. For the last twenty six years the Polish economy has also been subjected to the modern trends of economic globalization, but it seems to be in moderately good shape and up to now has been basically resistant to the adverse effects of the financial crisis of 2008

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics