Autentyczność postaw decydentów instytucji administracji publicznej jako czynnik poziomu ich kompetencji moralnych oraz klimatu moralnego organizacji

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Autentyczność postaw decydentów instytucji administracji publicznej jako czynnik poziomu ich kompetencji moralnych oraz klimatu moralnego organizacji
Tytuł równoległy: Authenticity of the Attitudes of Decision-Makers in Public Administration Institutions as a Factor in Their Level of Moral Competences as Well as the Moral Climate of an Organization
Autor: Mroziewski, Marian
URI: http://hdl.handle.net/11331/613
Date: 2015
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 34 (107) (2015), s. 21-36
Abstract: W artykule o charakterze teoretyczno-badawczym przedstawiono analizę autentyczności liderów w ujęciu społecznie pozytywnym i toksycznym. Ukazano czynniki kształtujące autentyczność liderów, jej wpływ na sprawność funkcjonowania organizacji. Na podstawie korelacji rang Spearmana określono siłę i kierunek jej oddziaływania na poziom rozwoju moralnego (typ etycznego zachowania organizacji) badanych instytucji administracji publicznej oraz siłę jej zależności z poziomem kompetencji moralnych decydentów ocenianych organizacji
Description: The article of a theoretical and research character presents the analysis of the authenticity of the leaders in socially positive terms and in terms of being socially toxic. It shows the factors shaping the authenticity of the leaders, its influence on the efficiency of the organization. Determining the strength and direction of its impact on the level of moral development of the institutions of public administration and the strength of its relationship to the level of moral competence of decision-makers of the studied organizations was based on Spearman's rank correlation

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics