Synteza i właściwości biologiczne nowych pochodnych hydrazonów i oksymów aromatycznych – potencjalnych produktów biobójczych i środków ochrony roślin

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gołębiewski, Wiesław Marek
dc.contributor.author Cyrta, Monika
dc.date.accessioned 2016-07-05T09:32:05Z
dc.date.available 2016-07-05T09:32:05Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/611
dc.description ABSTRACT: It was also found that the biological activity of hydrazones increased after converting them to complexes with transition metals. According to the literature a number of chelates of this type have been used as anti-cancer drugs. The colours of these compounds and their luminescence are their bigger advantage. Because of their luminescence activity, they can also be used for studies on the use of these compounds as dyes. Oxime derivatives of this type are relatively efficient, easy and inexpensive to produce which is their unquestionable advantage. Basic assumptions about the chemical properties and practical applications of oxime derivatives dictated my choice of the subject of my doctoral dissertation. The purpose of this study is the synthesis of new ethers, esters, carbamates and hydrazones derived from aldehydes, ketons and carboxylic acids and conversion of the resulting hydrazones into complexes with transition metals such as cobalt, nickel, cooper and zinc. The synthesis carried out differ in the number and type of substituents on the aromatic and heterocyclic ring which has been justified in the first section of the literature review. In the next stage of research my objective was to provide additional evidence for the thesis of my dissertation which says that the compounds obtained have a wide application. Biological studies have shown that these compounds exhibit fungicidal activity. Depending on the structure of the tested compound they exhibit hundred-percent activity at concentrations lower than values of the active ingredients found in preparations available on the market. en
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest synteza nowych eterów, estrów, karbaminianów i hydrazonów wywodzących się z aldehydów, ketonów i kwasów karboksylowych oraz przekształcenie otrzymanych hydrazonów w dalszym etapie syntezy w kompleksy z metalami przejściowymi, takimi jak kobalt, nikiel, miedź i cynk. Podstawowe założenia dotyczące właściwości chemicznych i praktycznych zastosowań w/w pochodnych oksymów stanowiły przesłanki wyboru tematyki mojej pracy doktorskiej. Tak otrzymane pochodne różnią się ilością i rodzajem podstawników w pierścieniu aromatycznym, co zostało uzasadnione na podstawie literatury. Celem badań biologicznych było dostarczenie dodatkowych dowodów potwierdzających tezę zawartą w niniejszej pracy, mówiącą o szerokim zastosowaniu otrzymanych związków. Z przeprowadzonych badań biologicznych wynika, że związki te wykazują działanie grzybobójcze i bakteriobójcze. W zależności od struktury ich aktywność biologiczna jest bliska 100% w stężeniach niższych w porównaniu do preparatów dostępnych na rynku. Stwierdzono też, że aktywność biologiczna hydrazonów wzrasta po przekształceniu ich w kompleksy z metalami przejściowymi. Z literatury wiadomo, że szereg chelatów tego typu stosowano jako leki przeciwnowotworowe. Ze wstępnych badań biologicznych wynika, że otrzymane kompleksy wykazują właściwości przeciwgrzybiczne względem grzybów Oomycetes, co kwalifikuje je do dalszych badań pod kątem przeciwnowotworowym. Pochodne oksymów tego typu są stosunkowo łatwo dostępne i niedrogie w otrzymaniu, co jest ich niepodważalną zaletą. pl
dc.language.iso pl pl
dc.subject Hydrozony pl
dc.subject Oksymy pl
dc.subject Preparaty grzybobójcze pl
dc.subject Synteza pl
dc.subject Fungicides en
dc.subject Hydrozones en
dc.subject Oximes en
dc.subject Synthesis en
dc.title Synteza i właściwości biologiczne nowych pochodnych hydrazonów i oksymów aromatycznych – potencjalnych produktów biobójczych i środków ochrony roślin pl
dc.title.alternative Synthesis and biological activity of new derivatives of aromatic hydrazones and oxime - potential biocides and pesticides en
dc.type Thesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics