Znaczenie warunków noclegu w gospodarce energetycznej mazurka Passer montanus w okresie zimowym

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mitrus, Cezary
dc.contributor.author Haman, Andrzej
dc.date.accessioned 2016-07-05T08:57:35Z
dc.date.available 2016-07-05T08:57:35Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/610
dc.description ABSTRACT: The dissertation is aimed at verification of the hypothesis, that Tree Sparrows gain considerable energy savings due to spending winter nights in nests in pairs, and that this is reflected in the utilization rate of fat reserves during their night repose. It consist of three papers. The first one shows the standard use of nest boxes by urban park population of Tree Sparrows during winter nights, and how it depends on photoperiod, air temperature or the snow cover. This was investigated with automatic registration of the birds movements through the box entrance and additional visual observations. It was shown, that undisturbed sparrows spend practically all nights in their nests. Low temperature made the roosting start later at the beginning of winter, but accelerated it in March. The second paper shows how the construction parameters of nest and localization of nest-box, as well as the number of birds inside affects the temperature surplus inside the box above that of the ambient air. It was found that it ranges from about 2-3 °C in the case of one bird in an nest of open type, to about 14 °C in the case of pair in a complete one. It was also shown that in a box located in more hidden place the temperature surplus is higher, than in those located in exposed places, though this effect was less evident than the former ones. In the third paper author tried to estimate the dependence of the speed of fat utilization by birds during night roosting on the temperature in the nest, where they roost. The TOBEC method was used to measure fat utilization. It was shown, that the colder the roosting place is, the faster is the utilization of fat reserves. However, utilization rate seems to be higher, than calculated from temperature dependence of standard metabolic rate of Tree Sparrows. The obtained results confirm the investigated hypothesis and suggest certain practical conclusions concerning protection of the Tree Sparrow populations in urban parks. pl
dc.description Wydział Przyrodniczy pl
dc.description.abstract Celem rozprawy jest weryfikacja hipotezy, że mazurki zyskują istotne oszczędności energetyczne wskutek nocowania zimą parami w gniazdach, i że oszczędności te odzwierciedlają się w tempie zużywania zapasu tłuszczu podczas nocnego spoczynku ptaków. Na rozprawę składają się trzy artykuły naukowe. Przedmiotem pierwszego z nich są obserwacje zimowego użytkowania gniazd w budkach lęgowych przez mazurki, oraz jego zależność od długości dnia, temperatury powietrza i pokrywy śnieżnej. Zastosowano automatyczną rejestrację przejść ptaków przez otwór budki uzupełnioną obserwacjami wizualnymi. Wykazano, że nie niepokojone mazurki nocują w gniazdach przez całą zimę praktycznie każdej nocy. Niska temperatura powietrza wiąże się z późniejszym przychodzeniem ptaków na nocleg na początku zimy, ale wcześniejszym na przedwiośniu. W drugim artykule pokazano, jak cechy konstrukcyjne gniazda, lokalizacja budki i to, czy ptaki nocują pojedynczo, czy parami, wpływają na temperaturę wewnątrz gniazda. Wykazano, że nadwyżka temperatury w gnieździe nad temperaturą powietrza na zewnątrz wynosi od 2-3 °C, gdy nocuje pojedynczy osobnik w gnieździe typu otwartego, do ok. 14 °C, gdy nocuje para w gnieździe kompletnym. Nadwyżki były też wyższe w przypadku budki umieszczonej w miejscu osłoniętym niż w budkach o bardziej odkrytej lokalizacji. W trzecim artykule podjęto próbę oszacowania zależności tempa zużywania rezerw tłuszczowych przez nocujące mazurki od temperatury w miejscu noclegu. Do oceny ilości zużywanego tłuszczu zastosowano metodę TOBEC. Wykazano, że im niższa jest temperatura w miejscu noclegu tym szybciej zużywany jest tłuszcz, jednak tempo to wydaje się być większe niż wynikałoby to z zależności metabolizmu podstawowego mazurków od temperatury. Uzyskane wyniki potwierdzają założenie. Na zakończenie przedstawiono implikacje praktyczne uzyskanych wyników dla pl
dc.language.iso pl pl
dc.subject Bioenergetyka pl
dc.subject Mazurek pl
dc.subject Nocleg pl
dc.subject Passer montanus pl
dc.subject Zima pl
dc.subject Bioenergetics pl
dc.subject European Tree Sparrow pl
dc.subject Overnighting pl
dc.subject Winter pl
dc.title Znaczenie warunków noclegu w gospodarce energetycznej mazurka Passer montanus w okresie zimowym pl
dc.title.alternative Significance of night roosting conditions for energy management in European Tree Sparrow Passer montanus during winter pl
dc.type Thesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics