Identyfikacja stylów kierowania według koncepcji Reddina (na przykładzie kierowniczej kadry pielęgniarskiej)

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Identyfikacja stylów kierowania według koncepcji Reddina (na przykładzie kierowniczej kadry pielęgniarskiej)
Tytuł równoległy: The identification of management styles according to Reddin’s theory (on the example of nursing management workers)
Autor: Stychno, Ewa; Kaczocha, Katarzyna; Kulczycka, Kinga
URI: http://hdl.handle.net/11331/604
Date: 2016
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 35 (108) (2016), s. 139-149
Abstract: Celem niniejszej pracy jest określenie stylów kierowania stosowanych przez pielę- gniarską kadrę kierowniczą pracującą w szpitalach, ze zwróceniem uwagi na zależność preferowanego stylu od atmosfery panującej wśród podległych pracowników. Przebadano 200 osób stanowiących pielęgniarską kadrę kierowniczą. Teren prowadzonych badań obejmował szpitale wojewódzkie, powiatowe, specjalistyczne oraz zakłady opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego. Pielęgniarska kadra kierownicza w zależności od zajmowanego stanowiska pracy wybiera style bardziej efektywne: administratora, rozwojowca, biurokraty. Nie ma istotnych zależności miedzy preferowanym stylem kierowania a oceną atmosfery grupowej. Regularne aktualizowanie wiedzy oraz podnoszenie kwalifikacji z zakresu zarządzania wśród menedżerów pielęgniarstwa pozwoli na wdrożenie efektywnych stylów kierowania.
Description: The aim of this thesis is to determine the managing styles of nursing executives working in hospitals, with emphasis towards the dependence of a preferred style from the atmosphere among the subordinate nurses. The research material has been based 200 the group of nursing managers. The area of the research included provincial, county hospitals and specialized healthcare institutions in the provinces of Malopolska and Podkarpacie. The results showed that the nursing management workers, depending on their position, chooses the more efficient styles: administrator, developer, bureaucrat. There are no meaningful dependencies between the preferred management style and the rating of the group's atmosphere. Frequent updates of the managers' knowledge and raising their range of qualifications will help in introducing the most efficient styles of management.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics