Komplementarność źródeł informacji o produktach trwałego użytku

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Komplementarność źródeł informacji o produktach trwałego użytku
Tytuł równoległy: Complementarity of the information sources concerning durable goods
Autor: Bondos, Ilona
URI: http://hdl.handle.net/11331/602
Date: 2016
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 35 (108) (2016), s. 117-126
Abstract: Współcześni konsumenci są coraz lepiej poinformowani o interesującej ich ofercie, a przed podjęciem decyzji o zakupie gromadzą informacje z różnych źródeł. Celem artykułu jest identyfikacja zjawiska komplementarności pomiędzy źródłami informacji o ofercie dostępnymi dla nabywcy dóbr trwałych. Specyfika tej kategorii produktów powoduje, że proces poszukiwania informacji o dostępnej na rynku ofercie nabiera szczególnego znaczenia dla przebiegu całego procesu zakupowego, jak również dla zachowania pozakupowego konsumenta. Autorka wykorzystała wyniki badania ilościowego zrealizowanego w 2014 roku na próbie 418 respondentów; zastosowano analizę czynnikową dla zidentyfikowania związków komplementarnych pomiędzy źródłami oraz podkreślenia silnej niezależności, jaką cechuje się nieformalne źródło w postaci opinii znajomych o ofercie
Description: Contemporary consumers are becoming better informed about products, they gather information from various sources before making a purchase decision. The aim of the article is to identify the phenomenon of complementarity among sources of information concerning durable goods. The specificity of these products category makes the process of finding information available on the market particularly important for the entire purchasing process, as well as for post-purchase consumer behaviour. The author used the results of a quantitative study realized in 2014 on a sample of 418 respondents. Factor analysis was used to identify complementary relationships between sources and to emphasize the strong independence of an informal source in the form of friends’ opinion about the offer.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics