Sytuacja młodzieży NEET na rynku pracy

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Sytuacja młodzieży NEET na rynku pracy
Tytuł równoległy: Situation of NEETs on the labor market
Autor: Saczyńska-Sokół, Sylwia; Łojko, Majka
URI: http://hdl.handle.net/11331/600
Date: 2016
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 35 (108) (2016), s. 97-106
Abstract: Opracowanie poświęcone jest sytuacji młodzieży określanej mianem generacji NEET na rynku pracy. Problem młodzieży nieuczącej się i niepracującej ma o tyle niepokojący charakter, że stał się, obok bezrobocia młodzieży, niezwykle istotnym obszarem badawczym, jak również polem do działań politycznych i interwencyjnych podejmowanych w celu jego zahamowania oraz zwalczania. W związku z powyższym głównym celem niniejszego opracowania jest scharakteryzowanie populacji NEET, identyfikacja przyczyn przynależności do tej grupy oraz ukazanie sytuacji młodych ludzi pozostających bez pracy i jednocześnie wyłączonych z procesu edukacji w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej na przestrzeni ostatnich lat
Description: The article presents the situation of the NEET young people on the labor market. The phenomenon of young people who neither work nor learn is so disquieting that it became, in addition to youth unemployment, an extremely important area of research as well as a field of political action and intervention undertaken in order to decrease and work against. Taking this into consideration, the main objective of this study is to characterize the NEET population, identify the reasons for belonging to the group and present the situation of NEETs in Poland and European Union in recent years.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics