Partycypacyjny wymiar powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych w Małopolsce

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Partycypacyjny wymiar powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych w Małopolsce
Tytuł równoległy: Participatory Dimension of the County Strategies for Solving Social Problems in Małopolska
Autor: Peter-Bombik, Katarzyna; Szczudlińska-Kanoś, Agnieszka
URI: http://hdl.handle.net/11331/599
Date: 2016
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 35 (108) (2016), s. 87-96
Abstract: Rozwój społeczno-ekonomiczny oraz odmienne uwarunkowania historyczne, geograficzne, polityczne czy ekonomiczne powodują, iż w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce, oprócz globalnych problemów polityki społecznej, do których zaliczyć można przede wszystkim: bezrobocie, migracje, starzenie się społeczeństw, pojawiają się nowe potrzeby wymagające diagnozy oraz efektywnego, wcześniej zaplanowanego, rozwiązania. Administracja publiczna, funkcjonująca na poziomie centralnym, nie jest w stanie skutecznie diagnozować ich natężenia w rozkładzie przestrzennym. Celowe jest zatem odpowiednie wykorzystanie siły tkwiącej w samorządzie terytorialnym oraz we wspólnotach lokalnych. Celem niniejszego artykułu jest sprawdzenie na poziomie deklaratywnym społecznego wymiaru procesu tworzenia wszystkich powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych w województwie małopolskim oraz wskazanie możliwości ulepszenia tego procesu
Description: Socio-economic development and different historical, geographical, political, or economic factors cause that in the local government units in Poland, in addition to global issues of social policy, which can include first of all: unemployment, migration, aging societies, there are new needs, that require diagnosis and effective, pre-planned solutions. Public administration which is functioning at the central level is not able to effectively diagnose their intensity in the spatial distribution. It is appropriate, therefore, appropriate use of force inherent in local government and in local communities. The purpose of this article is to check on the declarative level the social dimension of the process of creating all the poviat strategies for solving social problems in the Małopolska voivodship and an indication of improvement opportunities

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics