Działania Powiatowego Urzędu Pracy wobec bezrobotnych w szczególnej sytuacji na koszalińskim rynku pracy

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Działania Powiatowego Urzędu Pracy wobec bezrobotnych w szczególnej sytuacji na koszalińskim rynku pracy
Tytuł równoległy: District Labour Office, Unemployed Specific Situation on Labour Market in Koszalin
Autor: Nadolna, Emilia; Granosik, Beata
URI: http://hdl.handle.net/11331/596
Date: 2016
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 35 (108) (2016), s. 51-64
Abstract: Celem artykułu jest zaprezentowanie zjawiska bezrobocia wśród osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w Koszalinie, ukazanie jego struktury w latach 2010-2014 oraz rozpatrzenie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie w zakresie ograniczenia tego problemu. Postawiona w opracowaniu teza brzmi: działania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie na rzecz bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy w latach 2010-2014 przyczyniły się do poprawy pozycji niektórych z tych osób. Przeprowadzając analizy wykorzystano informacje udostępnione przez PUP w Koszalinie i WUP w Szczecinie. Należy tu wymienić analizy i sprawozdania, które pozwoliły na uzyskanie danych statystycznych dotyczących wielkości struktury zjawiska, aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, a także informacji o koszalińskim rynku pracy.
Description: This article aims to present the phenomenon of unemployment in a particular situation on the labor market in Koszalin, showing its structure in 2010-2014 and to consider actions of the District Labour Office in Koszalin in reducing this problem. Placed in the development of the thesis is: the actions taken by the District Labour Office in Koszalin for the unemployed in a particular situation on the labor market in the years 2010-2014 helped to improve the position of some of these people. In conducting the analysis draws on information provided by the PLO in Koszalin and Szczecin VLO should be mentioned analysis and reporting, which allowed us to obtain statistical data on the size of the structure of the phenomenon, active forms of counteracting unemployment, as well as information in Koszalin labor market.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics