Lokalny rynek pracy w Polsce

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Lokalny rynek pracy w Polsce
Tytuł równoległy: The local labour market in Poland
Autor: Ginter, Michał
URI: http://hdl.handle.net/11331/592
Date: 2014
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 28 (101) (2014), s. 241-252
Abstract: Badanie dotyczące zróżnicowania na lokalnym rynku pracy w Polsce pokazało, że aktywność zawodowa ludności w Polsce mimo powolnego wzrostu nie osiągnęła poziomu występującego w krajach Unii Europejskiej. Występuje duże zróżnicowanie na powiatowych rynkach pracy spowodowane w dużej mierze uwarunkowaniami historycznymi. Najgorsza sytuacja panuje na obszarach Polski wschodniej i północno-zachodniej. Najlepsza sytuacja dotyczy dużych miast, aglomeracji miejskich i powiatów położonych wokół tych miast i aglomeracji. Cechą charakterystyczną polskich przemian gospodarczych jest stopniowy wzrost znaczenia dużych ośrodków regionalnych z jednoczesnym pozbawieniem znaczenia ośrodków lokalnych. Badania potwierdziły duże problemy z wejściem na rynek pracy ludzi młodych z wykształceniem wyższym. Wzrosła mobilność przestrzenna ludności, co oznacza, że zwiększyła się skłonność do poszukiwania pracy nie tylko w miejscu zamieszkania, ale także poza nim.
Description: The research related to the diversification on the local labour market pointed that professional activity of the society in Poland regardless a slow growth has not approached the level that is to observe in the EU. The diversification occurs especially on the district labour market and is caused by its historical background. The worst situation prevails in the east and northwest Poland. The best situation concerns cities, agglomeration and districts located around the towns. The characteristic feature of the polish economic transformations is gradual growth of the importance of big regional towns with a concurrent privation of the importance of local towns. The research proved the problems with incoming of young people with higher education on the labour market. The mobility of society has grown what means an enhancement of the tendency to look for a job not only in the place of residence but outside as well.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics