Otwarte innowacje jako model interaktywnego zarządzania innowacjami

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Otwarte innowacje jako model interaktywnego zarządzania innowacjami
Tytuł równoległy: Open innovation as a model of interactive innovation management
Autor: Rojek, Danuta
URI: http://hdl.handle.net/11331/589
Date: 2014
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 28 (101) (2014), s. 207-219
Abstract: W artykule zawarto rozważania dotyczące koncepcji otwartych innowacji (open innovation) jako modelu interaktywnego zarządzania innowacjami, będącego nowoczesną alternatywą dla tradycyjnego podejścia zamkniętego. Scharakteryzowano trzy podstawowe modele, identyfikowane w ramach tej koncepcji: dośrodkowy, odśrodkowy i mieszany. Na tym tle przedstawiono ideę crowdsourcingu, zakładającą wykorzystywanie mądrości „tłumu” w procesie innowacyjnym. Rozważania uzupełniono ponadto analizą wyników badań, przeprowadzonych wśród polskich przedsiębiorstw, aktywnie współpracujących w obszarze działalności innowacyjnej z innymi podmiotami w latach 2010-2012.
Description: The article discusses the concept of open innovation as a model of interactive innovation management, which is a modern alternative to the traditional closed innovation approach. Three main models identified in the framework of this concept were characterized: centripetal (outside-in), centrifugal (inside-out) and mixed. Against this background the article presents the idea of crowd sourcing, which assumes the use of the wisdom of "the crowd" in the innovation process. These considerations were further supplemented with an analysis of the results of research carried out among Polish companies actively cooperating in the field of innovative activity with other entities in the years 2010-2012.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics