Krótkookresowe sposoby zarządzania finansami a poziom kapitału obrotowego netto na przykładzie wybranych przedsiębiorstw branży budowlanej

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Krótkookresowe sposoby zarządzania finansami a poziom kapitału obrotowego netto na przykładzie wybranych przedsiębiorstw branży budowlanej
Tytuł równoległy: The short-term ways of the management of finances in comparison with the level of the net working capital through the examples of selected building enterprises
Autor: Słowik, Dorota
URI: http://hdl.handle.net/11331/588
Date: 2014
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 28 (101) (2014), s. 195-206
Abstract: Artykuł porusza problematykę dotyczącą zarządzania aktywami bieżącymi, pasywami bieżącymi oraz kapitału obrotowego. Zagadnienia dotyczące krótkookresowego zarządzania finansami przedstawiono na przykładzie 19 przedsiębiorstw z branży budowlanej, które w analizowanym okresie (lata 2006-2010) osiągnęły średnio przychody powyżej 100 000 000 zł. Przeprowadzona analiza pokazała, że 6 spośród badanych przedsiębiorstw w ciągu badanego okresu nie zmieniło polityki w zakresie zarządzania aktywami bieżącymi i pasywami bieżącymi. Bez względu na zastosowany model, przedsiębiorstwa dysponowały dodatnią wartością kapitału obrotowego netto.
Description: This article features issues concerning the management of the current assets, the current liabilities and the working capital. The problems of the short-term management of finances are shown using examples of 19 firms of the building trade. In the period of 2006 – 2010 mentioned firms attained an average income above 100 000 000 zlotys. The results of the analysis show that 6 enterprises, among all studied firms did not change the company policy within the scope of management of the current assets and the current liabilities. Regardless of the applied management model, the enterprises had a positive value of the net working capital.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics