Występowanie zjawiska pracoholizmu wśród pielęgniarek. Badania wstępne

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Stychno, Ewa
dc.contributor.author Suska, Lidia
dc.date.accessioned 2016-07-01T18:17:04Z
dc.date.available 2016-07-01T18:17:04Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 28 (101) (2014), s. 167-179 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/586
dc.description Workaholism is the most socially accepted addiction in modern society. The aim of study was to investigate the workaholism among professional nurses, depending on age, education, work experience, number of children, and place of employment. The study was conducted in 2012. Robinson's WART scale in its polish adaptation by Wojdyło was used in the study to measure the addiction percentage. The study results showed that 18.69% of nurses are workaholics. High absorption with work is most common between people between 35-45 years of age, displaying the need of achieving an appropriate professional position and its prestige. Nurses with work experience of 20 or more years represent higher commitment to their profession. Persons with children have are more susceptible to becoming workaholic. Nurses working on preservative branches are more susceptible to the appearance of workaholism than those working on children and treatment wards. Above dissertations are inducing more distant exploration of the workaholism phenomenom in the occupational group of nurses through the prism of other variables. en
dc.description.abstract Pracoholizm jest najbardziej akceptowanym społecznie uzależnieniem współczesnego społeczeństwa. Celem badań było określenie wystąpienia zjawiska pracoholizmu w grupie zawodowej pielęgniarek w zależności od wieku, wykształcenia, stażu pracy, liczby posiadanych dzieci i miejsca zatrudnienia. W badaniach przeprowadzonych w 2012 roku zastosowano skalę WART Robinsona w polskiej adaptacji dokonanej przez Wojdyło. Z badań wynika że 18,69% pielęgniarek to pracoholicy. Wysokie zaabsorbowanie pracą dotyczy grupy wiekowej pomiędzy 35-45 rokiem życia, przejawiającej potrzebę zdobycia odpowiedniej pozycji zawodowej i prestiżu. Badane z ponad 20-letnim stażem pracy w zawodzie wykazują większe zaangażowanie w pracę. Osoby, które mają dzieci, są bardziej narażone na wystąpienie tego zjawiska. Pielęgniarki pracujące na oddziałach zachowawczych są częściej uzależnione od pracy niż osoby pracujące na oddziałach dziecięcych i zabiegowych. Powyższe rozważania skłaniają do dalszej eksploracji zjawiska pracoholizmu w grupie zawodowej pielęgniarek przez pryzmat innych zmiennych. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ *
dc.subject Badania pl
dc.subject Pielęgniarki pl
dc.subject Pracoholizm pl
dc.subject Nurses en
dc.subject Research en
dc.subject Workaholism en
dc.title Występowanie zjawiska pracoholizmu wśród pielęgniarek. Badania wstępne pl
dc.title.alternative The occurrence of workaholism among nurses. Preliminary research en
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics