Turystyka jako determinanta rozwoju obszarów wiejskich

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Turystyka jako determinanta rozwoju obszarów wiejskich
Tytuł równoległy: Tourism as a determinant of rural development
Autor: Marciniuk-Kluska, Anna
URI: http://hdl.handle.net/11331/581
Date: 2014
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 28 (101) (2014), s. 85-100
Abstract: W pracy omówiono zagadnienia wskazujące na potrzebę rozwoju turystyki na poziomie podstawowych jednostek samorządu terytorialnego, tj.: gminy, powiatu. Szczególną uwagę zwrócono na korzyści płynące z rozwoju turystyki oraz możliwość stworzenia przez gminy warunków sprzyjających rozwojowi turystyki. Bardzo ważnym elementem rozwoju turystyki na poziomie gminy czy powiatu jest pozytywne nastawienie władz samorządowych, które w szerokim zakresie i w różny sposób mogą wspomagać rozwój turystyki. Wspomaganiem w rozwoju turystyki jest jej właściwa promocja, szczególnie przez gminy oraz organizacje turystyczne. Bardzo ważnym czynnikiem w rozwoju turystyki w danej gminie są jej odpowiednie walory przyrodnicze oraz obszary chronionego krajobrazu.
Description: The paper elaborates on the issues showing the need for the development of tourism at the level of local government units, i.e. communes and districts. Special attention is paid to the benefits deriving from the development of tourism and the possibility of creating conditions facilitating tourism development by communes. A very important element in the tourism development at the level of a commune or district is the positive attitude of local authorities, bodies which can strongly and diversely support the development of tourism. This can be done by adequate promotion, especially by communes and tourism organisations. Local area natural values or protected landscape areas are only two of many factors significant in the development of tourism in a given commune.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics