Zarządzanie organizacjami pozarządowymi

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Zarządzanie organizacjami pozarządowymi
Tytuł równoległy: Management of non-governmental organizations
Autor: Huczek, Marian
URI: http://hdl.handle.net/11331/578
Date: 2014
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 28 (101) (2014), s. 45-56
Abstract: W artykule omówiono uwarunkowania rozwoju i funkcjonowania organizacji pozarządowych i na tym tle przedstawiono problematykę zarządzania tymi organizacjami. Scharakteryzowano poszczególne grupy interesariuszy organizacji pozarządowych oraz wskazano na konieczność analizy siły wpływu interesariuszy na daną organizację i zarządzania relacjami kształtującymi się między nimi a organizacjami pozarządowymi. Ponadto omówiono cele, misję i istotę zarządzania strategicznego w tych organizacjach.
Description: The article presents the conditions of development and functioning of nongovernmental organizations and on this background it shows the problems of management of those organizations. It characterizes the respective groups of stakeholders of nongovernmental organizations and indicates the necessity to analyze the power of influence of the stakeholders on a given organization and management of the relationships formed between them and the non-governmental organizations. Furthermore, the article defines the goals, mission and the essence of strategic management in the organizations.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics