Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 28 (101), 2014 by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 28 (101), 2014 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Fiedorowicz, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Jednym z głównych obecnych priorytetów w polityce gospodarczej państwa jest uzyskanie równowagi w finansach publicznych. Jest to dążenie do obniżenia deficytu w budżecie państwa do poziomu 1% PKB w 2015 r. oraz zahamowanie ...
 • Wójcik-Augustyniak, Marzena (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
 • Kuhn, Elvira (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  In this paper we discuss the activities needed continually to adapt the enterprise in an ever changing environment. Our Thesis is, that it is not enough to observe the markets and to consider the consumer’s needs, but ...
 • Śwital, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Artykuł przedstawia problematykę jednostki pomocniczej gminy, jaką jest sołectwo. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych regulacji prawnych z zakresu działania sołectwa, organów sołectwa, statutu jako podstawy ...
 • Fiedorowicz, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  W pracy przedstawiono porównanie poziomu podziałów terytorialnych Polski i Ukrainy oraz porównanie zróżnicowania regionalnego występującego w obu krajach. Porównanie to przeprowadzono w ramach badań nad kompatybilnością ...
 • Klimek, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie ważnych aspektów związanych z Systemem Oceny Zgodności w Unii Europejskiej. Publikacja będzie zawierała charakterystykę najważniejszych organizacji europejskich, działających ...
 • Marciniuk-Kluska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  W pracy omówiono zagadnienia wskazujące na potrzebę rozwoju turystyki na poziomie podstawowych jednostek samorządu terytorialnego, tj.: gminy, powiatu. Szczególną uwagę zwrócono na korzyści płynące z rozwoju turystyki ...
 • Kowalczyk, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
 • Cołoś, Ilona (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Ogromnie ważnym zadaniem, przed jakim stają menedżerowie zarządzający kadrą pracowniczą, bez względu na to, czy mają do czynienia z pracownikami produkcyjnymi, handlowcami, sprzedawcami czy dziennikarzami, jest wydobywanie ...
 • Stychno, Ewa; Suska, Lidia (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Pracoholizm jest najbardziej akceptowanym społecznie uzależnieniem współczesnego społeczeństwa. Celem badań było określenie wystąpienia zjawiska pracoholizmu w grupie zawodowej pielęgniarek w zależności od wieku, wykształcenia, ...
 • Kordys, Łukasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
 • Kowalczyk, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  W pracy zostały przedstawione zagrożenia systemów informatycznych: techniczne aspekty szkodliwego oprogramowania i ataki, zarówno w Internecie, jak i intranecie. Przegląd technik i zaleceń bezpieczeństwa systemów ...
 • Huczek, Marian (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  W artykule omówiono uwarunkowania rozwoju i funkcjonowania organizacji pozarządowych i na tym tle przedstawiono problematykę zarządzania tymi organizacjami. Scharakteryzowano poszczególne grupy interesariuszy organizacji ...
 • Markiewicz, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Nieustannie rozwijająca się gospodarka niesie za sobą szereg zmian. Coraz częściej praca ludzi jest usprawniana bądź zastępowana przez specjalistyczne urządzenia. W niniejszym artykule opisano wykorzystanie systemów ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account