Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 28 (101), 2014 by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 28 (101), 2014 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Sakowska, Aneta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Kształcenie jest procesem ciągłym, etapowym, nieskończonym. Etap studiów wyższych jest istotnym elementem poddanym w ostatnich latach przebudowie. Podpisanie Deklaracji Bolońskiej zdeterminowało zmiany systemu edukacji ...
 • Egorov, Alexandre (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  At the beginning of the XXI century Belarus is still proceeding to suffer from the consequences of a social experiment, that had been put a hundred years ago in the Russian Empire, that later transformed into the Soviet ...
 • Czapski, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
 • Ciekanowski, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  W opracowaniu na temat ,, Kapitał ludzki najistotniejszym elementem w organizacji” przedstawiono na wstępie jak rozwijały się zasoby ludzkie w czasie kilku wieków. Następnie przedstawiono również jak ważne są zasoby ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Współczesne organizacje funkcjonują w warunkach dynamicznych i - co istotniejsze - trudnych do przewidzenia zmian otoczenia. Zdolność szybkiej adaptacji do nich jest zdeterminowana elastycznością działania. Źródłem tej ...
 • Niedziółka, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Energetyka odnawialna rozwija się bardzo dynamicznie. Część działań podejmowanych w zakresie tej energetyki jest efektem prowadzonej przez państwa i międzynarodowe organizacje polityki energetycznej wynikającej nie tylko ...
 • Czapski, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
 • Czapski, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Niniejsza publikacja analizuje definicje kredytu oraz jego rodzaje jakie są obecnie dostępne dla przedsiębiorstw. W części wstępnej wyjaśniono podstawowe pojęcie kredytu, jego funkcje oraz treść jako powinna zawierać umowa ...
 • Słowik, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Artykuł porusza problematykę dotyczącą zarządzania aktywami bieżącymi, pasywami bieżącymi oraz kapitału obrotowego. Zagadnienia dotyczące krótkookresowego zarządzania finansami przedstawiono na przykładzie 19 przedsiębiorstw ...
 • Ginter, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Badanie dotyczące zróżnicowania na lokalnym rynku pracy w Polsce pokazało, że aktywność zawodowa ludności w Polsce mimo powolnego wzrostu nie osiągnęła poziomu występującego w krajach Unii Europejskiej. Występuje duże ...
 • Simiński, Przemysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Funkcjonowanie przedsiębiorstw w rzeczywistości gospodarczej to nieustanna próba uzyskania korzystnego bilansu kosztów i przychodów. Wśród działalności logistycznych jedną z kluczowych ról odgrywa transport. W artykule ...
 • Szarek, Stanisław; Gołocka, Renata (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Zbadano obciążenia podatkowe mieszkańców gminy Repki podatkami lokalnymi w latach 2008-2012. Stwierdzono, że nominalne i realne obciążenia podatkami lokalnymi w przeliczeniu na 1 mieszkańca w badanym okresie wyraźnie wzrastało.
 • Pachnik, Karol (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014)
 • Czapski, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
 • Rojek, Danuta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  W artykule zawarto rozważania dotyczące koncepcji otwartych innowacji (open innovation) jako modelu interaktywnego zarządzania innowacjami, będącego nowoczesną alternatywą dla tradycyjnego podejścia zamkniętego. ...
 • Fiedorowicz, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Jednym z głównych obecnych priorytetów w polityce gospodarczej państwa jest uzyskanie równowagi w finansach publicznych. Jest to dążenie do obniżenia deficytu w budżecie państwa do poziomu 1% PKB w 2015 r. oraz zahamowanie ...
 • Wójcik-Augustyniak, Marzena (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
 • Kuhn, Elvira (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  In this paper we discuss the activities needed continually to adapt the enterprise in an ever changing environment. Our Thesis is, that it is not enough to observe the markets and to consider the consumer’s needs, but ...
 • Śwital, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Artykuł przedstawia problematykę jednostki pomocniczej gminy, jaką jest sołectwo. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych regulacji prawnych z zakresu działania sołectwa, organów sołectwa, statutu jako podstawy ...
 • Fiedorowicz, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  W pracy przedstawiono porównanie poziomu podziałów terytorialnych Polski i Ukrainy oraz porównanie zróżnicowania regionalnego występującego w obu krajach. Porównanie to przeprowadzono w ramach badań nad kompatybilnością ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account