Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 28 (101), 2014 by Issue Date

DSpace/Manakin Repository

Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 28 (101), 2014 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Niedziółka, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Energetyka odnawialna rozwija się bardzo dynamicznie. Część działań podejmowanych w zakresie tej energetyki jest efektem prowadzonej przez państwa i międzynarodowe organizacje polityki energetycznej wynikającej nie tylko ...
 • Ciekanowski, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  W opracowaniu na temat ,, Kapitał ludzki najistotniejszym elementem w organizacji” przedstawiono na wstępie jak rozwijały się zasoby ludzkie w czasie kilku wieków. Następnie przedstawiono również jak ważne są zasoby ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Współczesne organizacje funkcjonują w warunkach dynamicznych i - co istotniejsze - trudnych do przewidzenia zmian otoczenia. Zdolność szybkiej adaptacji do nich jest zdeterminowana elastycznością działania. Źródłem tej ...
 • Szarek, Stanisław; Gołocka, Renata (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Zbadano obciążenia podatkowe mieszkańców gminy Repki podatkami lokalnymi w latach 2008-2012. Stwierdzono, że nominalne i realne obciążenia podatkami lokalnymi w przeliczeniu na 1 mieszkańca w badanym okresie wyraźnie wzrastało.
 • Marciniuk-Kluska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  W pracy omówiono zagadnienia wskazujące na potrzebę rozwoju turystyki na poziomie podstawowych jednostek samorządu terytorialnego, tj.: gminy, powiatu. Szczególną uwagę zwrócono na korzyści płynące z rozwoju turystyki ...
 • Fiedorowicz, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  W pracy przedstawiono porównanie poziomu podziałów terytorialnych Polski i Ukrainy oraz porównanie zróżnicowania regionalnego występującego w obu krajach. Porównanie to przeprowadzono w ramach badań nad kompatybilnością ...
 • Fiedorowicz, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Jednym z głównych obecnych priorytetów w polityce gospodarczej państwa jest uzyskanie równowagi w finansach publicznych. Jest to dążenie do obniżenia deficytu w budżecie państwa do poziomu 1% PKB w 2015 r. oraz zahamowanie ...
 • Huczek, Marian (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  W artykule omówiono uwarunkowania rozwoju i funkcjonowania organizacji pozarządowych i na tym tle przedstawiono problematykę zarządzania tymi organizacjami. Scharakteryzowano poszczególne grupy interesariuszy organizacji ...
 • Simiński, Przemysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Funkcjonowanie przedsiębiorstw w rzeczywistości gospodarczej to nieustanna próba uzyskania korzystnego bilansu kosztów i przychodów. Wśród działalności logistycznych jedną z kluczowych ról odgrywa transport. W artykule ...
 • Egorov, Alexandre (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  At the beginning of the XXI century Belarus is still proceeding to suffer from the consequences of a social experiment, that had been put a hundred years ago in the Russian Empire, that later transformed into the Soviet ...
 • Javakhoshvili, Ivane; Shaburishvili, Shota; Khoshtaria, Tornike (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Hospitality and tourism are an industry which have become an essential revenue stream for many developing countries. Organizations and their management have to deal with many difficulties in recruiting, developing and ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account