Model źródeł kosztów „ukrytej fabryki”: perspektywa kadry kierowniczej. Część 2: macierze analityczne

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Model źródeł kosztów „ukrytej fabryki”: perspektywa kadry kierowniczej. Część 2: macierze analityczne
Tytuł równoległy: The Model of „Hidden Factory” Costs’ Sources: The Executives’ Perspective. Part 2: The Analytical Matrixes
Autor: Woźniak, Jacek
URI: http://hdl.handle.net/11331/571
Date: 2015
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 32 (105) (2015), s. 217-226
Abstract: Zarządzanie poziomem i skalą kosztów ukrytych1 jest działaniem złożonym, wieloaspektowym. Dlatego konieczne jest, zwłaszcza na płaszczyźnie stanowisk kierowniczych, dokonanie specyfikacji podstawowych kryteriów (wymiarów) identyfikacji i analizy źródeł tej kategorii kosztów. Jednym z możliwych do zastosowania narzędzi są tzw. macierze analityczne, będące wynikiem kompilacji poszczególnych kryteriów. Macierze stanowią pomost pomiędzy zarządzaniem strategicznym i operacyjnym, a także pomiędzy teoretycznymi założeniami modelu identyfikacji i analizy źródeł KUF z perspektywy kadry kierowniczej oraz praktyką zarządzania (np. w aspekcie złożoności procesów decyzyjnych). Do podstawowych kryteriów analitycznych zaliczyć można: złożoność procesów decyzyjnych, stopień świadomości popełnianych błędów, wpływ na stan procesów realizowanych na stanowiskach wykonawczych, obszar powstania kosztów ukrytych, stopień zaawansowania procesów zarządzania wiedzą oraz poziom uprocesowienia organizacji.
Description: Managing the level and scale of hidden costs is a complex and multifaceted activity. That is why it is necessary, especially at executive level, to make the specification for the basic criteria (dimensions) of the identification and analysis of the sources of this cost category. One of the tools possible to use are the analytical matrixes, which are a result of the compilation of the chosen criteria. The matrixes are a specific link between the strategic and operational management, as well as between the theoretical assumptions of the model of identification and analysis of the sources of HFC ("hidden factory" costs) phenomenon from the perspective of executives, and the management practice (e.g. in an aspect of the complexity of the decision-making process). The basic analytical criteria include: the complexity of the decision-making processes, the degree of the awareness of the degree of error, the impact on the state of the processes carried out at workstation level, the area of the hidden costs’ appearance, the degree of the knowledge management processes’ advancement, and the level of the process maturity in an organization

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics