Kierunki zmian w sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Kierunki zmian w sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł równoległy: Directions of changes in reporting of units of territorial self-government
Autor: Wakuła, Monika
URI: http://hdl.handle.net/11331/570
Date: 2015
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 32 (105) (2015), s. 205-216
Abstract: Sprawozdawczość obejmuje swym zakresem usystematyzowane zbiory informacji tworzonych zarówno przez rachunkowość, jak i poza nią. Te informacje powinny być przydatne w podejmowaniu decyzji zarządczych, dokonywaniu oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Obecnie obowiązujący system sprawozdawczości w sektorze samorządowym nie w pełni dostarcza potrzebnych danych. Dlatego też potrzebne są w nim zmiany mające na celu wypracowanie takich form sprawozdań, które będą spełniać cele statystyczne i informacyjne budżetu państwa, a jednocześnie zaspokoją potrzeby informacyjne jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania oraz oceny prowadzonej gospodarki finansowej.
Description: Reporting includes a systematised collection of information created by accounting and outside accounting. The information should be useful in taking managing decisions and evaluating the financial situation of a unit of territorial self-government. The present system of reporting in the selfgoverning sector does not provide such data. Therefore, changes are needed that would aim at implementing such forms of reporting that will fulfill the statistical and informative goals of the state budget and will satisfy the informative needs of units of the territorial self-government within the scope of managing and evaluating the conducted financial economy.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics