Analiza barier ograniczających przedsiębiorczość w sektorze MSP

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sakowska, Aneta
dc.date.accessioned 2016-06-30T19:02:33Z
dc.date.available 2016-06-30T19:02:33Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 32 (105) (2015), s. 191-203 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/569
dc.description Sector micro-small and medium enterprises is a key sector of the European Unions’ economy. Without these type of companies there can be no economic development in any country either in the EU nor in the world. The advantage of small and medium-sized enterprises is their flexibility to adapt in a constantly and rapidly changing environment. No less, the size of the company may also be its disadvantage. Entrepreneurs are finding this difficulty when assuming their own business. No credit history and collateral are practically huge obstacles to obtaining financial support on acceptable terms and condition. Reducing barriers to the development of the SME sector helps to improve the economic situation in the European Union. The first part of the paper will be dedicated to the most important factors affecting the development of the SME sector in the European Union countries and Poland. The second section presents the possibilities of bank offers regarding to SMEs in Poland. It exposes the modified bank products including products chosen for the project of the Polish Agency for Enterprise Development: "The planning of the debt financing of SMEs". pl
dc.description.abstract Sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw to kluczowy dział gospodarki Unii Europejskiej. Bez istnienia tego typu firm nie może być mowy o rozwoju gospodarczym w żadnym kraju ani w UE, ani na świecie. Zaletą małych i średnich przedsiębiorstw jest ich elastyczność w dostosowywaniu się do szybko zmieniających się warunków. Niemniej, wielkość firmy może być również jego wadą. Przekonują się o tym niejednokrotnie przedsiębiorcy dopiero zakładający własną działalność. Bez historii kredytowej i zabezpieczeń są praktycznie bez szans na pozyskanie finansowania zwrotnego na akceptowalnych warunkach. Ograniczanie barier rozwojowych sektora MSP na pewno przyczynia się do poprawy sytuacji gospodarczej Unii Europejskiej. W pierwszej części artykułu przedstawione zostaną najważniejsze czynniki warunkujące rozwój sektora MSP w Krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Drugą część poświęcono przedstawieniu bankowych możliwości finansowania dłużnego, skierowanego do przedsiębiorstw MŚP w Polsce. Zestawione zostaną zmodyfikowane produkty banków włączonych do oferty produktowej projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne”. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ *
dc.subject Finansowanie zewnętrzne pl
dc.subject Przedsiębiorstwa małe i średnie pl
dc.subject Źródła finasowania pl
dc.subject External financing en
dc.subject Funding source en
dc.subject Small business en
dc.title Analiza barier ograniczających przedsiębiorczość w sektorze MSP pl
dc.title.alternative Analysis of the barriers to entrepreneurship in the SME sector pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics