Organizacja i zarządzanie służbą meteorologiczną w Polsce

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Organizacja i zarządzanie służbą meteorologiczną w Polsce
Tytuł równoległy: Organization and management of the meteorological service in Poland
Autor: Radzka, Elżbieta; Jankowska, Jolanta; Król, Justyna
URI: http://hdl.handle.net/11331/567
Date: 2015
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 32 (105) (2015), s. 173-179
Abstract: Współcześnie usługi klimatyczne są jednym z najważniejszych narzędzi określania zmian i adaptacji do zmian klimatu. W celu poszerzenia istniejących informacji klimatycznych, członkowie WMO i instytucje partnerskie z ONZ utworzyli program Globalne Ramy Służb Klimatycznych – GFCS (Global Framework for Climate Services). W Polsce główną i nadrzędną jednostką zajmującą się służbą meteorologiczną oraz hydrologiczną jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Pań- stwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB). Prowadzona w IMGW-PIB Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna (PSHM) obejmuje następujące podsystemy: obserwacyjno-pomiarowy, teleinformatyczny i łączności, przetwarzania danych, prognozowania i ostrzegania. Instytut w sposób ciągły zapewnia organom państwa i społeczeństwu informacje o aktualnym stanie atmosfery i hydrosfery, a także prognozy i ostrzeżenia
Description: Today, climate services are one of the most important tools for determining changes and adapting to climate change. In order to expand the existing climate information, members of the WMO and partner institutions from the United Nations Organization established a programme of a Global Framework for Climate Services-GFCS. In Poland, the principal and the parent institution engaged in meteorological and hydrological service is the Institute of Meteorology and Water Management - National Research Institute. Conducted in the IMWM-NRI National Hydrological and Meteorological Service includes the following subsystems: observation and measurement, ICT and communications, data processing, forecasting and warning. The institute continuously provides information to the state authorities and the public about the current state of the atmosphere and hydrosphere, as well as forecasts and warnings.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics