Zarządzanie ryzykiem w działalności przedsiębiorstw - wybrane zagadnienia

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Zarządzanie ryzykiem w działalności przedsiębiorstw - wybrane zagadnienia
Tytuł równoległy: Risk management in Business Activity – selected issues
Autor: Przesmycka, Agnieszka; Podstawka, Marian
URI: http://hdl.handle.net/11331/566
Date: 2015
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 32 (105) (2015), s. 155-170
Abstract: Celem opracowania jest prezentacja wpływu ryzyka na działalność przedsiębiorstw i obszarów, które powinny być objęte zarządzania ryzykiem. Sprawny proces zarządzania przedsię- biorstwem łączy się nieodzownie z zarządzaniem ryzykiem. Decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie są ukierunkowane na przyszłe skutki, dlatego też zawsze są obarczone ryzykiem. Współczesne warunki gospodarcze narzucają kadrze kierowniczej uwzględnienie w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem jego ekspozycji na ryzyko. Stąd rodzi się konieczność koncentracji na tym obszarze. System zarządzania przedsiębiorstwem musi być zintegrowany z systemem zarządzania ryzykiem na każdym etapie. Ta współpraca rozpoczyna się już na etapie planowania, a kończy na kontroli. Zarządzanie coraz częściej utożsamiane jest bowiem z bezpieczeństwem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a to łączy się bardzo mocno z ograniczaniem ryzyka.
Description: The purpose of this paper is to present the impact of risk on the business activity of enterprises and the areas which ought to be subject to risk management.The efficient management of an enterprise is necessarily connected with risk management. Decisions taken in an enterprise are meant to bring about particular consequences in the future, wherefore they always bear certain risk. In the current economic conditions, the management staff is forced to take into consideration the enterprise’s exposure to risk when taking strategic decisions. The enterprise management system must be integrated with a risk management system at every stage. This coordination begins at the level of planning already and ends at the stage of control. Management is namely ever more frequently identified with the security of a business, which involves reducing risk.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics