Analiza marketingu usług ubezpieczeniowych

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Analiza marketingu usług ubezpieczeniowych
Tytuł równoległy: Marketing of insurance services - case study
Autor: Nowogródzka, Teresa; Rembisz, Włodzimierz
URI: http://hdl.handle.net/11331/565
Date: 2015
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 32 (105) (2015), s. 141-153
Abstract: W opracowaniu zwrócono uwagę na czynniki mające wpływ na wybór zróżnicowanej oferty analizowanej firmy ubezpieczeniowej InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; badano, czy zastosowanie odpowiednio dobranych działań marketingowych spowoduje wzrost zainteresowania respondentów ofertą firmy. Należy podkreślić, że marketing usług ubezpieczeniowych różni się od marketingu dóbr przemysłowych, dlatego istotne jest prowadzenie badań nad zachowaniami klientów i podejmowaniem przez nich decyzji odnośnie do wyboru przez nich oferty ubezpieczeniowej. Polski rynek usług ubezpieczeniowych jest rynkiem rozwijającym się. Zachodzą w nim ciągłe zmiany: wzrasta liczba działających zakładów ubezpieczeń, wprowadza się nowe usługi oraz systemy komunikacyjne (jako metody w budowaniu przewagi konkurencyjnej), coraz większe znaczenie ma wzrost poziomu i jakości świadczonych usług ubezpieczeniowych – co jest spowodowane wzrostem wymagań oraz świadomości klientów, stale zmieniają się wzorce postępowania klientów, którzy przy wyborach usług ubezpieczeniowych głównie kierują się bezpieczeństwem własnym, a także bezpieczeń- stwem swojej rodziny.
Description: The article explores factors influencing consumer choice as far as the diversified insurance service offer is concerned. An offer of insurance company InterRisk S.A. is analyzed as a case study. The research aim is whether the adequate marketing tools imposed by the insurance company may increment demand for its offer. It is taken into account that insurance service marketing has different features than that of industrial products. Therefore it is important to undertake research in that respect. The market of insurance services in Poland is a developing one, the subject of continuous change: increases the number of insurance companies; new services emerge and communication networks which build competitive advantages – which is the feedback from growing client expectations as well as awareness and changing client (consumers) choices & patterns.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics