Zarządzanie kompetencjami komunikacyjnymi - autoprezentacja

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Nowicka, Julia
dc.date.accessioned 2016-06-30T18:33:01Z
dc.date.available 2016-06-30T18:33:01Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 32 (105) (2015), s. 129-140 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/564
dc.description In the following article, the author describes self-presentation as a specific social interaction. It is presented as a concept typical for Goffman’s dramatic paradigm- presentation in front of other people. The writer outlines the participants in the spectacle and explains the roles they play in it. The article also recounts the sources of motivation to maintain a chosen image and mechanisms influencing it. Finally, the author signifies the manipulative aspect of self-presentation, the functions of one’s behaviour and possible causes of mishaps during the act. The article deals as well with the impact of attractiveness on the perception of those individuals and the role of self-awareness in managing communication skills. pl
dc.description.abstract W niniejszym opracowaniu autorka podjęła próbę opisania autoprezentacji jako specyficznej gry społecznej. Przedstawia ją w charakterystycznej dla goffmanowskiego paradygmatu dramatycznego koncepcji – występu przed innymi ludźmi. Wskazuje strony odbywającego się spektaklu i role, jakie przyszło im odgrywać. W tekście zaakcentowano przyczynę motywacji utrzymywania wybranego przez siebie wizerunku i opisano mechanizmy na niego wpływające. Wreszcie zaprezentowano manipulacyjny charakter autoprezentacji. Autorka wskazała funkcje ujawnianych zachowań jednostki oraz przybliżyła genezę powstawania tarapatów autoprezentacyjnych. W artykule opisano wpływ atrakcyjności na odbiór jednostek i wskazano na rolę samoświadomości w zarządzaniu kompetencjami komunikacyjnymi. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ *
dc.subject Autoprezentacja pl
dc.subject Badania pl
dc.subject Człowiek pl
dc.subject Komunikacja interpersonalna pl
dc.subject Human en
dc.subject Interpersonal communication en
dc.subject Research en
dc.subject Self-presentation en
dc.title Zarządzanie kompetencjami komunikacyjnymi - autoprezentacja pl
dc.title.alternative Competence management communication - self-presentation pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics