Some aspects of the approach to modelling assignments of the means for the tasks in municipal services companies

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Some aspects of the approach to modelling assignments of the means for the tasks in municipal services companies
Tytuł równoległy: O pewnym podejściu do modelowania przydziału środków do zadań w przedsiębiorstwach komunalnych
Autor: Izdebski, Mariusz; Jacyna, Marianna
URI: http://hdl.handle.net/11331/559
Date: 2015
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 32 (105) (2015), s. 69-81
Abstract: W artykule przedstawiono zagadnienie przydziału pojazdów do zadań w przedsiębiorstwach komunalnych w kontekście wyznaczania minimalnych tras jazdy pojazdów. Opracowano model matematyczny zagadnienia przydziału oraz zaproponowano metodę rozwiązującą zagadnienie przydziału w przedsiębiorstwach komunalnych. Metoda składa się z dwóch etapów, tj. etapu wyznaczającego minimalną trasę składającą się ze wszystkich zadań oraz etapu wyznaczania tras indywidualnych dla poszczególnych pojazdów. W świetle przeprowadzonych rozważań wskazując trasy indywidualne wyznaczymy zadania do realizacji, co jest tożsame z rozwiązaniem problemu przydzia- łu. Zaproponowano algorytm genetyczny do rozwiązania problemu optymalizacyjnego przedstawionego w pierwszym etapie metody. Weryfikacja algorytmu potwierdziła jego skuteczność.
Description: In this article the assignment problem of vehicles to tasks in municipal services companies in the context of designating the minimum routes of vehicles was presented. The mathematical model of the assignment problem was developed, and proposed a method for solving the assignment problem in municipal services companies. The method consists of two stages i.e. the stage of designating the minimum route consisting of all tasks and the stage of designating individual routes for each vehicle. In the light of considerations indicating individual routes we designate the tasks to the implementation, which is the equivalent of solving the assignment problem. The genetic algorithm for solving the optimization problem presented in the first stage of the method was proposed. Verification of this algorithm confirmed its effectiveness.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics