Outplacement jako narzędzie budowania reputacji przedsiębiorstwa

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Outplacement jako narzędzie budowania reputacji przedsiębiorstwa
Tytuł równoległy: Outplacement as a tool to build the reputation of the company
Autor: Bombiak, Edyta
URI: http://hdl.handle.net/11331/554
Date: 2015
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 32 (105) (2015), s. 9-22
Abstract: Reputacja jest niezwykle ważnym czynnikiem sukcesu dzisiejszych organizacji. Celem procesu budowania reputacji jest tworzenie pozytywnych i trwałych relacji z interesariuszami, wśród których na szczególną uwagę zasługują pracownicy. Mimo kluczowej roli kapitału ludzkiego we współczesnych organizacjach niejednokrotnie sytuacja gospodarcza zmusza pracodawców do redukcji zatrudnienia. Każda derekrutacja stanowi jednak poważne zagrożenie dla wykreowanego przez lata pozytywnego wizerunku firmy. Sposobem na zmniejszenie tego ryzyka jest zastosowanie akceptowanych społecznie narzędzi wpierających proces zwolnień, do których należy outplacement. Niniejszy artykuł jest ukierunkowany na przedstawienie użyteczności zwolnień monitowanych w procesie budowania reputacji pracodawcy.
Description: Reputation is a very important factor in the success of today's organizations. The aim of the process of building a reputation is to create positive and lasting relationships with stakeholders, among which special attention should be paid to employees. Despite the crucial role of human capital in contemporary organizations very often the economic situation is forcing employers to reduce employment. Employment restructuring, however, is a serious threat created over years to the company's positive image. One way to reduce this risk is to use socially acceptable tools to help in the process of exemptions, which include outplacement. This article is aimed at presenting the usefulness of outplacement in the process of building the reputation of the employer.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics