Agencje Wykonawcze w resorcie Obrony Narodowej

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Agencje Wykonawcze w resorcie Obrony Narodowej
Tytuł równoległy: Executive Agencies in the Ministry of National Defence
Autor: Stańczyk, Konrad
URI: http://hdl.handle.net/11331/549
Date: 2015
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 33 (106) (2015), s. 209-217
Abstract: Rok 2010 to początek reform zainicjowanych nową ustawą o finansach publicznych. W artykule tym, autor na tle przemian w sektorze publicznym przedstawia zmiany zachodzące w resorcie obrony narodowej, tj. głównie w obszarze powołania nowych form orgnizacyjnoprawnych – agencji wykonawczych, które w resorcie funkcjonują jako Agencja Mienia Wojskowego i Wojskowa Agencja Mieszkaniowa. Celem tego opracowania jest przedstawienie wykorzystanych w resorcie obrony narodowej metod racjonalizacji zarządzania finansami publicznymi, polegają- cych na koncentracji zadań przy wykorzystaniu istniejących form organizacyjno-prawnych sektora finansów publicznych i planie powołania nowej, jednej w resorcie Agencji Mienia Wojskowego.
Description: 2010 can be marked as the beginnig of reforms, which got initiated through the Public Finance Act. In this article the author discusses, against the background of Changes within the public sector, modifications that take place within the resort of national defence. That is to say, mainly in the field of the dismissal of organizational-legal reforms. This applies to executive agencies: the Military Property Agency and the Military Housing Agency. The chief objective of this paper is to present the methods of streamlining the public financial management used in the Ministry of National Defence, involving the concentration of tasks using the existing organizational and legal forms of the public finance sector and plannig the establishment of a new one in the Ministry of the Military Property Agency.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics