Optymalizacja wpływów do budżetów gmin z tytułu subwencji wyrównawczej

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Optymalizacja wpływów do budżetów gmin z tytułu subwencji wyrównawczej
Tytuł równoległy: A method for optimizing incomes from the equalized part of the subsidy transferred to municipalitie
Autor: Podstawka, Marian; Świrska, Anna
URI: http://hdl.handle.net/11331/546
Date: 2015
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 33 (106) (2015), s. 173-184
Abstract: Celem głównym artykułu jest przedstawienie sposobu optymalizacji dochodów z tytułu subwencji wyrównawczej, kwoty podstawowej wśród gmin, a także dokonanie oceny skutków obecnej konstrukcji wskaźnika dochodów podatkowych gmin „G”. Próbę badawczą stanowiły wszystkie gminy województwa mazowieckiego, jednak ze względu na ograniczenia objętościowe artykułu przedstawiono wyniki dotyczące 234 gmin (z 314) uzyskujące wpływy z tytułu części podstawowej subwencji wyrównawczej. W celu odpowiedzi na pytanie w jaki sposób gminy mogą optymalizować wpływy z tytułu części podstawowej subwencji wyrównawczej przeprowadzono analizę retrospektywną: - wartości dochodów własnych generowanych przez badane gminy w roku 2012, - wysokości wskaźnika dochodów podatkowych „G” wyznaczającego kwoty subwencji wyrównawczej (części podstawowej) na rok 2014, - wartość rzeczywistych i potencjalnych dochodów podatkowych generowanych przez analizowane gminy w roku 2012.
Description: The main objective of this article is to provide a method for optimizing the income equalization of municipalities, as well as to assess the impact of the current structure of municipal tax revenue ratio "G" for such equalization. The research sample covers all the municipalities of the Mazovia Province, but due to the volume limitations of the paper presented results cover 234 municipalities (of 314) which receive the basic part of the equalizing subsidy. In order to answer the question in the title of the article there were analyzed: - the value of own revenues generated by the surveyed municipalities in 2012, - the ratio of tax revenue "G" designating the amount of equalizing subsidies (basic part) for the year 2014, - the value of the actual and potential tax revenue generated by the municipalities analyzed in 2012.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics