Alternatywne źródła energii

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż pełny rekord

Tytuł Alternatywne źródła energii
Tytuł równoległy: Alternative sources of energy
Autor: Kuziemska, Beata; Pieniak-Lendzion, Krystyna; Trębicka, Joanna; Wieremiej, Wiesław; Klej, Paulina
URI: http://hdl.handle.net/11331/540
Data: 2015
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 33 (106) (2015), s. 89-107
Streszczenie: W Polsce i na świecie coraz szersze zastosowanie mają alternatywne źródła energii, do których należą między innymi: biomasa i biogaz pozyskiwane jako produkty odpadowe rolnictwa, przemysłu rolno – spożywczego i gospodarki komunalnej, energia słoneczna, wiatrowa, wodna i geotermalna. Ich przewaga nad paliwami kopalnymi to praktyczna niewyczerpalność oraz zdecydowanie mniejsze negatywne oddziaływanie na środowisko. Alternatywne źródła energii mogą być wykorzystywana na różne sposoby. Do produkcji energii elektrycznej wykorzystywana jest wyłącznie energia wodna i wiatrowa. Biomasa, energia geotermalna i słoneczna mogą być stosowane do wytwarzania zarówno elektryczności, jak i ciepła.
Opis: The importance of alternative sources of energy has been increasing in Poland and elsewhere; these include, for example, biomass and biogas obtained as waste from agricultural production, from the food industry and communal management, solar and wind power, water power and geothermal energy. Their advantage over fossil fuels lies in that they are practically inexhaustible and that their adverse effect on the environment is much less. Alternative sources of energy can be used in many ways. Electricity is produced only from water and wind power. Biomass, geothermal and solar energy can be used to generate both electricity and heat.

Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki