Browsing Książki / Rozdziały (WNS) by Author "Bombiak, Edyta"

DSpace/Manakin Repository

Browsing Książki / Rozdziały (WNS) by Author "Bombiak, Edyta"

Sort by: Order: Results:

 • Multan, Ewa; Bombiak, Edyta; Chyłek, Monika (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014)
 • Bombiak, Edyta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny. Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, 2016)
  Nawiązywanie oraz podtrzymywanie trwałych związków rynkowych stanowi istotę funkcjonowania każdej organizacji. Architektami tych relacji są zawsze pracownicy. Właściwie ukształtowane relacje wewnątrz organizacji dają ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  W dobie, kiedy wiedza staje się podstawą sukcesu firmy, niebagatelne znaczenie ma umiejętne gospodarowanie czynnikiem ludzkim będącym głównym generatorem tej wiedzy. Nie ma wątpliwości co do tego, że pracownicy stanowią ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Studio Emka, 2009)
  Organizację tworzą i rozwijają ludzie, dlatego kapitał ludzki pełni nadrzędną, strategiczną rolę kształtowaniu zarówno kapitału relacyjnego jak i strukturalnego. W efekcie twórczej pracy zatrudnionych kształtuje się ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017)
  Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy jest uznawany za podstawowy czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów. Sednem koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim jest tworzenie wartości dodanej dzięki optymalnemu ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2019)
  Funkcja motywowanie to obszar zarządzania, którego znaczenie stale rośnie w kontekście konieczności pozyskiwania i zatrzymania najcenniejszego kapitału współczesnych organizacji, jakim jest kapitał ludzki. Stąd też ...
 • Bombiak, Edyta; Cisek, Marek (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  W turbulentnym otoczeniu współczesnych organizacji konieczne jest poszukiwanie nowych metod, które umożliwią coraz efektywniejszą realizację procesu zarządzania zasobami ludzkimi . Doskonalenie HRM ma bowiem kluczowe ...
 • Bombiak, Edyta (Tritonic Publishing House, 2017)
  Contemporary organizations work under turbulent conditions, in environments featuring rapid changes which are difficult to foresee. Such surroundings not only create opportunities for development and market success but ...
 • Bombiak, Edyta (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities Publishing House, 2014)
  Knowledge-based economy is the next stage of civilization changes following agricultural and industrial economies, and similarly to the situation when ground and work were the most important factors of economic growth ...
 • Bombiak, Edyta (2017-08-02)
  Przez wiele lat o istocie przedsiębiorstwa i jego zdolnościach konkurencyjnych decydowały aktywa materialne i finansowe, jednak wraz z rozwojem cywilizacyjnym źródła przewagi ewoluują. W ostatnich latach jesteśmy świadkami ...
 • Bombiak, Edyta (Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2014)
  Ryzyko wydaje się być naturalnym stanem towarzyszącym każdemu przejawowi działalności gospodarczej. Nie oznacz to jednak, że menedżerowie powinni poddawać się skrajnemu determinizmowi. Wprost przeciwnie , ryzyko należy ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Studio Emka, 2014)
  W gospodarce ery informacyjnej rośnie rola uczelni jako organizacji będących źródłem unikatowej wiedzy. Jednak w obliczu zmian zachodzących na rynku usług edukacyjnych pojawia się konieczność dostosowania działalności ...
 • Bombiak, Edyta (2017-08-02)
  Każda era w gospodarce posiada swoje charakterystyczne cechy. W gospodarce opartej na wiedzy dużego znaczenia nabiera trwała, oparta na zasadach partnerstwa, współpraca z innymi jednostkami i podmiotami oraz wzajemna ...
 • Bombiak, Edyta; Świrska, Anna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  The consequence of treating people as a source of competitive advantage is the demand for the integration of a human capital management strategy with the overall business strategy. This implies the need for the practice ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Współczesny rynek pracy – podobnie jak cała gospodarka – podlega głębokim i dynamicznym przeobrażeniom, które niosą ze sobą szereg szans ale i zagrożeń. Postępująca globalizacja i zmiany warunków konkurowania oparte na ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2020)
  Zasoby ludzkie są jedynym źródłem innowacji i pierwotnym czynnikiem konkurencyjności współczesnych organizacji. Determinują one bowiem efektywność zarządzania innymi aktywami organizacji. Stopień, w jakim czynnik ludzki ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Kształtująca się obecnie gospodarka oparta na wiedzy doprowadziła do zwrócenia uwagi na istotna rolę kapitału ludzkiego oraz jego cech jakościowych. Obecnie to kapitał intelektualny pracowników staje się głównym ...
 • Bombiak, Edyta (Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,, 2015)
  Praca zawodowa to najważniejsza forma aktywności człowieka umożliwiająca zaspokojenia wielu potrzeb egzystencjalnych pracownika oraz utrzymanie jego rodziny w dobrej kondycji materialno-społecznej. Coraz częściej stanowi ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej UNITAS, 2015)
  Budowa przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy to złożony i czasochłonny proces wymagający nie tylko jasno określonej strategii, ale też wyróżniających zasobów. W dobie turbulentnych zmian zachodzących w ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Studio Emka, 2010)
  Nie jest możliwe wdrażanie koncepcji zrównoważonego rozwoju bez aktywnego udziału potencjału ludzkiego. Ludzie stanowią bowiem czynnik sprawczy wszelkich zmian oraz główne źródło innowacji. Dla efektywnego wspierania ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account