Browsing Książki / Rozdziały (WNS) by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Książki / Rozdziały (WNS) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Boguszewski, Mariusz (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017-01-19)
  Zaangażowanie Federacji Rosyjskiej w działania na wschodzie Ukrainy stanowią dla Unii Europejskiej ogromne wyzwanie o charakterze politycznym. Przystająca do zaistniałych okoliczności reakcja Unii Europejskiej w postaci ...
 • Rytel-Baniak, Ilona (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018-12-30)
  Streszczenie: Po objęciu urzędu prezydenta przez Hollande’a przeprowadzono redefinicję strategii bezpieczeństwa. Polityka bezpieczeństwa i obrony Francji w okresie jego prezydentury została przedstawiona w Białej Księdze ...
 • Kamińska, Anna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2018-12-30)
  Streszczenie: Republika Mołdawii położona jest pomiędzy geopolitycznym Wschodem i Zachodem i wciąż poszukuje swojej tożsamości, wizji, modelu rozwoju i transformacji. Jest ona jednym z państw objętych programem Europejskiej ...
 • Brodowska-Szewczuk, Jolanta [sc. edit.] (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2020)
 • Świtkowski, Filip (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2018-12-30)
  Streszczenie: Bezpieczeństwo państwa we współczesnym świecie jest wypadkową wielu skorelowanych ze sobą czynników. Dynamicznie rozwijający się świat nieustannie tworzy nowe formy zagrożeń. Niniejszy artykuł wskazuje ...
 • Minkina, Mirosław (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017-01-19)
  Trudno sobie wyobrazić współczesną Rosję bez Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB). FSB jest nie tylko służbą specjalną odpowiedzialną za walkę ze szpiegostwem i zagrożeniami bezpieczeństwa państwa. Wysocy rangą oficerowie ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Kształtująca się obecnie gospodarka oparta na wiedzy doprowadziła do zwrócenia uwagi na istotna rolę kapitału ludzkiego oraz jego cech jakościowych. Obecnie to kapitał intelektualny pracowników staje się głównym ...
 • Zaniewicz, Joanna (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Artykuł ten jest próbą znalezienia odpowiedzi na niektóre pytania związane z rolą muzyki współczesnej w wyrażaniu i kształtowaniu tożsamości narodowej. Punktem wyjścia jest określenie, czym jest tożsamość jednostki wg ...
 • Florczykiewicz, Janina (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego, 2016)
  The text discusses the views relating to the influence of art on personality. It presents the concepts of education through art developed on the basis of the theory of aesthetic education (of Herbert Read and Bogdan ...
 • Minkina, Mirosław (Oficyna Wydawnicza Rytm, 2017)
 • Smaga, Daniel (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2018-12-30)
  Abstract: In this article discusses the issues related to the war in Ukraine. This war is an example of hybridity in the armed conflicts. The article draws attention to the position of two countries – Poland and the USA, ...
 • Święcicki, Łukasz (Muzeum Niepodległości w Warszawie, 2019)
 • Kobylińska, Urszula; Kożuch, Artur J.; Liczmańska, Katarzyna; Marzec, Małgorzata; Świrska, Anna (Towarzystwo Naukowe Współczesnego Zarządzania w Krakowie, 2016)
  Problematyka zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) stanowi jeden z najważniejszych obszarów badań dotyczących funkcjonowania władzy lokalnej. Z tego powodu stanowi ona przedmiot zainteresowania ...
 • Kopczyńska, Monika (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  Streszczenie: W artykule przedstawiono Straż Graniczną RP jako formację zapewniającą bezpieczeństwo nie tylko Polski, ale również NATO i UE. Opisano drogę Polski do struktur NATO jak również UE. Zaprezentowano historię, ...
 • Sokół, Marika (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  Streszczenie: Tematem rozważań w niniejszym artykule są zagadnienia związane z funkcjonowaniem strefy Schengen. Odniesiono się do genezy, istoty i znaczenia obszaru Schengen w procesie integrowania się państw na kontynencie ...
 • Bombiak, Edyta (Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,, 2015)
  Praca zawodowa to najważniejsza forma aktywności człowieka umożliwiająca zaspokojenia wielu potrzeb egzystencjalnych pracownika oraz utrzymanie jego rodziny w dobrej kondycji materialno-społecznej. Coraz częściej stanowi ...
 • Bogdanowicz, Izabela (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2016-12-22)
  The theme of the discourse are cultural and social activities introduced in kindergartens in Poland on the example of CMC/4D (Children Massaging Children) – educational programme authored by Eva Scherer. The programme’s ...
 • Kaszuba, Malina; Stempień, Marta (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017-01-19)
  Niniejszy artykuł ukazuje, jak istotne miejsce zajmują surowce energetyczne w polityce Federacji Rosyjskiej. Wiele państw, w tym Ukraina, Białoruś czy Gruzja, silnie odczuwają rosyjską „petro-siłę”, opartą na wykorzystywaniu ...
 • Wódka, Mariusz (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017-01-19)
  Narastające konflikty miedzy Rosją a Europą, wzajemne sankcje ekonomiczne i gospodarcze wywołane konfliktami z sąsiadami mogą w przyszłości doprowadzić do ograniczenia dostaw i dostępu do surowców naturalnych z Federacji ...
 • Jasińska, Monika (Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2019)
  W organizacjach uczących się wsparciem sprawności działania jest dążenie do wytworzenia nowej jakościowo wiedzy, która jako efekt kreatywnego iprzedsiębiorczego za-angażowaniaumożliwi innowacyjny rozwój organizacji i każdej ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account