Narzędzia rachunkowości w praktyce działania regulatora sektorowego w telekomunikacji

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Narzędzia rachunkowości w praktyce działania regulatora sektorowego w telekomunikacji
Tytuł równoległy: Accounting tools into practices of sector regulator in telecommunications markets
Autor: Cieślak, Iwona; Kwiatkowska, Ewa M.
URI: http://hdl.handle.net/11331/536
Date: 2015
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 33 (106) (2015), s. 35-48
Abstract: Telekomunikacja ma bezpośredni wpływ na rozwój i konkurencyjność gospodarki oraz jakość życia obywateli. Jest podstawowym sektorem infrastrukturalnym. Na wielu rynkach telekomunikacyjnych działalność w sposób efektywny ekonomicznie prowadzić może jeden przedsiębiorca. Przedmiotem badań są interwencje regulatora sektorowego – Prezesa UKE. Główna metoda badań polega na analizie rozstrzygnięć regulacyjnych. Wykorzystanie wyprzedzającej regulacji sektorowej wymaga rozpoznania poziomu konkurencyjności rynków. Przeprowadzenie oceny wymaga dokonania analizy ekonomicznej. Ocena ta pokazuje, jakie relacje zachodzą między przedsiębiorcami. Sposób przeprowadzania analiz wynika z opisanego w przepisach prawa mandatu regulacyjnego. Jest on efektem stosowanej praktyki regulacyjnej. Do tej oceny wykorzystywane są kryteria ilościowe i jakościowe. Wybrane z nich wspomagane są instrumentami rachunkowości i finansów. Celem opracowania jest ukazanie praktycznego wykorzystania rachunkowości, w ocenie konkurencyjności rynków telekomunikacyjnych przez organ administracji publicznej.
Description: Telecommunications has a direct impact on the development and competitiveness of the economy and quality of each citizen’s life. It is a basic infrastructure sector. Many telecommunications markets can be lead by even one entrepreneur in an economically efficient way. The subject of this research are sectoral regulator interventions – of the President of the Office of Electronic Communications. The main method of this research is to analyze the regulatory decisions. The use of ex - ante sector regulation requires recognition of the competitiveness level of the markets. The assessment requires an economic analysis. This evaluation shows the relations between telecommunications companies. The method of analysis results from the description in the legislation regulatory mandate. It is the result of applied regulatory practice. For this assessment both quantitative and qualitative criteria are used. Some of them are supported by accounting and finance instruments. The aim of this paper is to demonstrate the practical use of the accounting in the assessment of the competitiveness of the telecommunications markets by the sectoral regulator.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics