A modern system of enterprise management in the concept of an intelligent organisation

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title A modern system of enterprise management in the concept of an intelligent organisation
Tytuł równoległy: Nowoczesny system zarządzania przedsiębiorstwem w koncepcji organizacji inteligentnej
Autor: Bubel, Dagmara
URI: http://hdl.handle.net/11331/534
Date: 2015
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 33 (106) (2015), s. 9-21
Abstract: Gospodarka światowa ewoluuje w kierunku gospodarki opartej na wiedzy, w której sukces rynkowy przedsiębiorstw w coraz większym stopniu zależy od efektywnego zarządzania wiedzą, czyli od nabywania, generowania, dystrybucji i stosowania wiedzy w przedsiębiorstwach. Ważny strategicznie charakter wiedzy wynika, po pierwsze, z jej trudniejszej imitacji i substytucji w porównaniu z zasobami materialnymi, a po drugie, z jej większej elastyczności, tj. przydatności do tworzenia lub doskonalenia różnych elementów oferty przedsiębiorstwa. Wiedza jest postrzegana obecnie jako zasób strategiczny przedsiębiorstwa i jako taki powinna podlegać stałej identyfikacji, pomiarowi, pozyskiwaniu, rozwojowi, wykorzystywaniu i ochronie. Innymi słowy, powinna podlegać odpowiednim procesom zarządzania.
Description: The global economy is evolving towards a knowledge-based economy where the market success of enterprises increasingly depends on effective knowledge management, i.e. on acquiring, generating, distributing and using knowledge in enterprises. The strategically important character of knowledge results from the fact that: first, it is more difficult to imitate and substitute compared with physical resources; and second, it is more flexible, i.e. useful in creating or improving various elements of the offer of an enterprise. Nowadays, knowledge is perceived as an enterprise's strategic resource and as such should be subject to constant identification, measurement, acquisition, development, use and protection. In other words, it should be subject to the appropriate processes of management.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics