Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 35 (108), 2016 by Issue Date

DSpace/Manakin Repository

Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 35 (108), 2016 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Drab, Tomasz; Drabik, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Niniejsze opracowanie wskazuje na istotę podstawowych pojęć polskiego systemu prawa podatkowego, jakimi są – obowiązek podatkowy oraz zobowiązanie podatkowe. Autorzy obok przedstawienia istoty przytoczonych pojęć zwracają ...
 • Piszcz, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  W ostatnich latach nastąpił rozwój procesów i usług w logistyce. Pomiędzy transportem oraz magazynowaniem produktów ważną rolę odgrywa informacja towarzysząca tym procesom. Coraz częściej z usług firm logistycznych ...
 • Gęsina, Milena (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Fundusze europejskie obecne są w wielu dziedzinach życia społeczeństwa. Dzięki dostępnym środkom z programów operacyjnych możliwe jest realizowanie inwestycji, które przyczyniają się do rozwoju wspieranych obszarów. W ...
 • Starzyńska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Reklama jest to działanie, które cały czas się rozwija. Może przynieść ogromne korzyści nowo powstałej firmie. Dzięki niej zyska ona rozgłos i stanie się charakterystyczna. Niniejszy artykuł dotyczy teoretycznych aspektów ...
 • Multan, Ewa; Ostrzyżek, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
 • Czapski, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
 • Starzyńska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
 • Trubalska, Justyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
 • Telakowiec, Katarzyna; Szarek, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Zbadano stan infrastruktury oraz opinie na temat funkcjonowania transportu miejskiego w Warszawie i Kopenhadze. Stwierdzono, że Kopenhaga, pomimo że jest mniejszym miastem od Warszawy, ma lepiej rozwiniętą infrastrukturę ...
 • Przybylska-Cząstkiewicz, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Artykuł przedstawia podstawowe systemy wsparcia produkcji energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, które stanowią podstawę rozwoju zarówno polityki energetycznej Unii Europejskiej (w tym Polski), jak również polityki ...
 • Krawczuk, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Firma, aby utrzymać swoją pozycję na rynku i nie ulec konkurencji, musi dbać o klientów, oferując produkty i usługi, które spełniają ich oczekiwania. Jakość jest ważnym elementem w zdobywaniu zaufania klientów. Ten artykuł ...
 • Wieczorek, Mariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  W artykule przedstawione zostały niektóre problemy powstające w związku z interpretacją przepisów prawnych normujących czas służby policjantów. Przede wszystkim zwrócono uwagę na brak ustawowej definicji czasu służby, ...
 • Stychno, Ewa; Kaczocha, Katarzyna; Kulczycka, Kinga (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Celem niniejszej pracy jest określenie stylów kierowania stosowanych przez pielę- gniarską kadrę kierowniczą pracującą w szpitalach, ze zwróceniem uwagi na zależność preferowanego stylu od atmosfery panującej wśród ...
 • Kopeć, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest podejściem niezwykle popularnym wśród menedżerów i pożądanym przez szerokie grupy interesariuszy. Literatura przedmiotu obficie opisuje każdy aspekt CSR, jednak nieczęsto ...
 • Bondos, Ilona (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Współcześni konsumenci są coraz lepiej poinformowani o interesującej ich ofercie, a przed podjęciem decyzji o zakupie gromadzą informacje z różnych źródeł. Celem artykułu jest identyfikacja zjawiska komplementarności ...
 • Wiśniewski, Janusz; Luty, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Artykuł podejmuje istotne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa problemy motywowania pracowników do bardziej efektywnych działań. Uwaga podjętych rozważań została skoncentrowana na określeniu kwestii motywowania w ujęciu ...
 • Saczyńska-Sokół, Sylwia; Łojko, Majka (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Opracowanie poświęcone jest sytuacji młodzieży określanej mianem generacji NEET na rynku pracy. Problem młodzieży nieuczącej się i niepracującej ma o tyle niepokojący charakter, że stał się, obok bezrobocia młodzieży, ...
 • Peter-Bombik, Katarzyna; Szczudlińska-Kanoś, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Rozwój społeczno-ekonomiczny oraz odmienne uwarunkowania historyczne, geograficzne, polityczne czy ekonomiczne powodują, iż w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce, oprócz globalnych problemów polityki społecznej, ...
 • Kozak, Sylwester (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Ryzyko kredytowe stanowi największe zagrożenie dla prawidłowej działalności banku, a dla zabezpieczenia się przed jego materializacją banki przeznaczają blisko 90% całkowitego wymogu kapitałowego. Koncentracja ekspozycji ...
 • Lisowska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  W artykule podjęto próbę analizy kosztów jakości przedsiębiorstw budownictwa energetycznego sektora gazowniczego. Zarządzanie kosztami jakości dotyczy działań w szerokim zakresie i odnosi się do systemu tworzenia wartości ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account