Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 34 (107), 2015 by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 34 (107), 2015 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Gęsina, Milena (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Posiadanie zasobów finansowych jest kluczowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania jednostki samorządowej i ma istotny wpływ na jej rozwój. Wraz ze zwiększającą się liczbą zadań, jaką władze lokalne muszą zrealizować, ...
 • Starzyńska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Reklama jest główną formą komunikowania się przedsiębiorców bądź przedsiębiorstwa z rynkiem. Komunikacja ta skupiona jest na produkcie oraz usługach i jest najszerzej rozpowszechnioną formą kontaktu z klientami. W artykule ...
 • Putkaradze, Ramaz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Współcześnie Unia Europejska zajmuje szczególną pozycję na świecie, jeśli chodzi o procesy globalizacji i integracji. Pozycja oraz rola Unii Europejskiej w zewnętrznych stosunkach gospodarczych Gruzji zawsze była znacząca. ...
 • Gilormini, Patrick (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  W ostatnich trzech latach Corporate Social Responsibility (CSR) w Indiach podlega ciągłym, znaczącym zmianom. Determinantami tych zmian są przepisy i wymagania dotyczące prowadzenia instytucji finansowych: the National ...
 • Prokopowicz, Dariusz; Domańska-Szaruga, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  W opracowaniu podjęto próbę powiązania dokonującego się obecnie rozwoju systemów finansowych z procesem współczesnej globalizacji ekonomicznej. Dokonujące się od połowy ubiegłego wieku przemiany społeczno-gospodarcze, ...
 • Trojanowska, Hanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Model Hostede jest bardzo przydatnym narzędziem w procesie rekrutacji. Jednakże w tym artykule będziemy starali się udowodnić, że jest bardziej przydatny w zewnętrznej aniżeli wewnętrznej rekrutacji. Czasami poszczególne ...
 • Kyrylych, Yuriy (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Hipoteza pozytywnego wpływu liberalizacji finansowej na wzrost gospodarczy zaproponowana przez R. McKinnon i E. Shaw podniosła pewne pytania dotyczące testowania tej hipotezy, rozwoju i oceny mechanizmów jej wpływów. Z ...
 • Korulczyk, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Transport intermodalny to realna szansa dla polskiego systemu transportowego, gdyż stanowi jego usprawnienie i odciążenie transportu samochodowego. Polega on na łączeniu w czasie przewozu różnych gałęzi transportu, jednak ...
 • Rak, Anna Maria; Multan, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Współcześnie wzrost gospodarczy na obszarach wiejskich w Polsce uzależniony jest w dużym stopniu od rozwoju różnorodnych form przedsiębiorczości. Ze względu na narastające trudności, z którymi borykają się tradycyjne sektory ...
 • Ciekanowski, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  W artykule podjęta została próba przedstawienia roli menedżera w organizacji. Okre- ślono etyczną i praktyczną powinność dobrego kierownika oraz wskazano na pożądane kompetencje, jakimi przywódca grupy winien się ...
 • Kolarzowski, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
 • Niedziółka, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Współczesne organizacje narażone są na coraz większe ryzyko. Główną przyczyną są procesy globalizacji, nowoczesna i kreatywna gospodarka oraz wszechobecna informatyzacja społeczeństwa. Ryzyko pojawiło się także w sektorze ...
 • Jamagidze, Lela (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Artykuł przedstawia ocenę szczelności granic na aktualnym etapie współpracy między Gruzją a WE przygotowaną w oparciu o analizę handlu i reform polityki handlowej. Przedstawione rozważania skupiają się na strumieniach ...
 • Žukovskis, Jan; Pypłacz, Paula; Sasak, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  W artykule przedstawiono problematykę wdrażania innowacyjnych strategii w firmach rodzinnych. W kontekście wykorzystania komputerowych technologii informacyjno-komunikacyjnych zaprezentowano modele zastosowań współczesnych ...
 • Kopczyński, Tomasz; Brzozowski, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Przedmiotem opracowania są nowe kierunki badań w zarządzaniu projektami oraz myśleniu sieciowym. Przedstawiono wyniki badań literaturowych ukazujących całościowy przegląd aktualnej wiedzy z przedmiotowego zakresu, wyjaśniając ...
 • Radzka, Elżbieta; Jankowska, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Zbiorowe zaopatrzenie w wodę pitną prowadzone jest przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Są one zobowiązane przepisami prawa do zapewnienia dostaw wody w sposób ciągły i o należytej jakości. Nadzór nad jakością ...
 • Kozak, Sylwester (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Artykuł prezentuje wyniki badań zależności pomiędzy średnimi kosztami pracy w sektorze bankowym a stopniem jego koncentracji w Polsce w latach 1997-2013. Wykorzystując kwartalne dane bankowe i makroekonomiczne oraz model ...
 • Szaniawska, Agnieszka; Multan, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
 • Trippner-Hrabi, Justyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Globalizacja i zamiany technologiczne prowadzą do nasilonej konkurencji, która z kolei wymusza nowe modele organizacyjne przedsiębiorstw. Integracje firm, pojawienie się pracowników wiedzy, internacjonalizacja - wszystko ...
 • Kozioł, Leszek; Wojtowicz, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji analizy ukierunkowanej na ocenę wpływu zarządzania wiedzą na zdolność innowacyjną przedsiębiorstw (innovation capability) oraz prezentacja wyników badań empirycznych. Problem, ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account