Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 34 (107), 2015 by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 34 (107), 2015 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Meskhia, Iasha; Shaburishvili, Shota (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  We współczesnych procesach globalizacji zachodzą ciągłe, progresywne i technologiczne zmiany oparte na naukowo-technicznej rewolucji. Stopniowo zaciera się podział na sektory niskich i wysokich technologii oraz zmienia się ...
 • Kadagishvili, Leila (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  W artykule omówiono główne oznaki oraz wyzwania obecnego etapu globalizacji i integracji gospodarczej. Należy zauważyć, że integracja powoduje intensyfikację procesów regionalnych, otwartość państwowych systemów gospodarczych, ...
 • Dąbrowski, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
 • Gęsina, Milena (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Posiadanie zasobów finansowych jest kluczowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania jednostki samorządowej i ma istotny wpływ na jej rozwój. Wraz ze zwiększającą się liczbą zadań, jaką władze lokalne muszą zrealizować, ...
 • Starzyńska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Reklama jest główną formą komunikowania się przedsiębiorców bądź przedsiębiorstwa z rynkiem. Komunikacja ta skupiona jest na produkcie oraz usługach i jest najszerzej rozpowszechnioną formą kontaktu z klientami. W artykule ...
 • Putkaradze, Ramaz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Współcześnie Unia Europejska zajmuje szczególną pozycję na świecie, jeśli chodzi o procesy globalizacji i integracji. Pozycja oraz rola Unii Europejskiej w zewnętrznych stosunkach gospodarczych Gruzji zawsze była znacząca. ...
 • Gilormini, Patrick (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  W ostatnich trzech latach Corporate Social Responsibility (CSR) w Indiach podlega ciągłym, znaczącym zmianom. Determinantami tych zmian są przepisy i wymagania dotyczące prowadzenia instytucji finansowych: the National ...
 • Prokopowicz, Dariusz; Domańska-Szaruga, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  W opracowaniu podjęto próbę powiązania dokonującego się obecnie rozwoju systemów finansowych z procesem współczesnej globalizacji ekonomicznej. Dokonujące się od połowy ubiegłego wieku przemiany społeczno-gospodarcze, ...
 • Trojanowska, Hanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Model Hostede jest bardzo przydatnym narzędziem w procesie rekrutacji. Jednakże w tym artykule będziemy starali się udowodnić, że jest bardziej przydatny w zewnętrznej aniżeli wewnętrznej rekrutacji. Czasami poszczególne ...
 • Kyrylych, Yuriy (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Hipoteza pozytywnego wpływu liberalizacji finansowej na wzrost gospodarczy zaproponowana przez R. McKinnon i E. Shaw podniosła pewne pytania dotyczące testowania tej hipotezy, rozwoju i oceny mechanizmów jej wpływów. Z ...
 • Korulczyk, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Transport intermodalny to realna szansa dla polskiego systemu transportowego, gdyż stanowi jego usprawnienie i odciążenie transportu samochodowego. Polega on na łączeniu w czasie przewozu różnych gałęzi transportu, jednak ...
 • Rak, Anna Maria; Multan, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Współcześnie wzrost gospodarczy na obszarach wiejskich w Polsce uzależniony jest w dużym stopniu od rozwoju różnorodnych form przedsiębiorczości. Ze względu na narastające trudności, z którymi borykają się tradycyjne sektory ...
 • Ciekanowski, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  W artykule podjęta została próba przedstawienia roli menedżera w organizacji. Okre- ślono etyczną i praktyczną powinność dobrego kierownika oraz wskazano na pożądane kompetencje, jakimi przywódca grupy winien się ...
 • Kolarzowski, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
 • Niedziółka, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Współczesne organizacje narażone są na coraz większe ryzyko. Główną przyczyną są procesy globalizacji, nowoczesna i kreatywna gospodarka oraz wszechobecna informatyzacja społeczeństwa. Ryzyko pojawiło się także w sektorze ...
 • Jamagidze, Lela (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Artykuł przedstawia ocenę szczelności granic na aktualnym etapie współpracy między Gruzją a WE przygotowaną w oparciu o analizę handlu i reform polityki handlowej. Przedstawione rozważania skupiają się na strumieniach ...
 • Žukovskis, Jan; Pypłacz, Paula; Sasak, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  W artykule przedstawiono problematykę wdrażania innowacyjnych strategii w firmach rodzinnych. W kontekście wykorzystania komputerowych technologii informacyjno-komunikacyjnych zaprezentowano modele zastosowań współczesnych ...
 • Kopczyński, Tomasz; Brzozowski, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Przedmiotem opracowania są nowe kierunki badań w zarządzaniu projektami oraz myśleniu sieciowym. Przedstawiono wyniki badań literaturowych ukazujących całościowy przegląd aktualnej wiedzy z przedmiotowego zakresu, wyjaśniając ...
 • Radzka, Elżbieta; Jankowska, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Zbiorowe zaopatrzenie w wodę pitną prowadzone jest przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Są one zobowiązane przepisami prawa do zapewnienia dostaw wody w sposób ciągły i o należytej jakości. Nadzór nad jakością ...
 • Kozak, Sylwester (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Artykuł prezentuje wyniki badań zależności pomiędzy średnimi kosztami pracy w sektorze bankowym a stopniem jego koncentracji w Polsce w latach 1997-2013. Wykorzystując kwartalne dane bankowe i makroekonomiczne oraz model ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account