Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 33 (106), 2015 by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 33 (106), 2015 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Malesa, Wojciech; Wawrzaszek, Aneta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Jednym z nieodłącznych elementów religii jest sprawowanie właściwego jej kultu. Przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce pozostawiają kwestie jego organizacji właściwym organom Kościołów i innych związków ...
 • Stańczyk, Konrad (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Rok 2010 to początek reform zainicjowanych nową ustawą o finansach publicznych. W artykule tym, autor na tle przemian w sektorze publicznym przedstawia zmiany zachodzące w resorcie obrony narodowej, tj. głównie w obszarze ...
 • Kuziemska, Beata; Pieniak-Lendzion, Krystyna; Trębicka, Joanna; Wieremiej, Wiesław; Klej, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  W Polsce i na świecie coraz szersze zastosowanie mają alternatywne źródła energii, do których należą między innymi: biomasa i biogaz pozyskiwane jako produkty odpadowe rolnictwa, przemysłu rolno – spożywczego i gospodarki ...
 • Starzyńska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Reklama należy do płatnych form prezentowania produktów i usług konkretnej instytucji, mających na celu zachęcenie klientów do skorzystania z nich. W artykule podjęto próbę scharakteryzowania reklamy z uwzględnieniem jej ...
 • Rosińska-Bukowska, Magdalena; Penc-Pietrzak, Ilona (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Celem artykułu jest podkreślenie rosnącej roli społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) jako elementu branego pod uwagę przy wycenie wartości przedsiębiorstwa. Zwrócono uwagę, że wskazanie miejsca przedsięwzięć CSR w ...
 • Wierzbicka, Wioletta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  W artykule scharakteryzowano zmiany, jakie zaszły w odniesieniu do czynników lokalizacji przedsiębiorstw. Szczególną uwagę zwrócono na zakres postrzegania współczesnych czynników lokalizacji oraz ich znaczenie. Wykazano, ...
 • Marcysiak, Agata; Marcysiak, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Celem opracowania jest próba przedstawienia faktoringu jako narzędzia finansowego pomagającego zachować płynność finansową przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę zwrócono na czynniki sprzyjające rozwojowi usług faktoringowych ...
 • Leończuk, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Niezwykle trudnym zadaniem, jakie stoi przed organizatorami oraz jednostkami finansującymi projekty foresightowe, jest wykorzystanie rezultatów badań. Już na etapie planowania i organizowania projektów należy uwzględnić ...
 • Świętoniowska, Joanna; Warzybok, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Projekty badawczo rozwojowe (B+R) są jednym z rodzajów projektów, które mogą stać się źródłem innowacji. Ich złożoność oraz nieprzewidywalność powodują, że aby osiągnąć oczekiwany sukces w projekcie firmy stale muszą ...
 • Gęsina, Milena (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2015)
  Rozwój lokalny jest określeniem złożonym, dotyczącym wielu istotnych zmian w danej przestrzeni. Każda jednostka samorządowa posiada pewien potencjał rozwoju, którego nadrzędnym celem jest zapewnienie miejscowej społeczności ...
 • Grochowska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
 • Łęska, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Tempo przemian ekonomiczno - technologicznych gospodarki powoduje fakt nieprzystosowania systemu kształcenia wobec ewoluujących wymagań rynku pracy. Strategie przedsiębiorstw realizowane są w oparciu o nowoczesne rozwiązania ...
 • Bubel, Dagmara (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Gospodarka światowa ewoluuje w kierunku gospodarki opartej na wiedzy, w której sukces rynkowy przedsiębiorstw w coraz większym stopniu zależy od efektywnego zarządzania wiedzą, czyli od nabywania, generowania, dystrybucji ...
 • Cieślak, Iwona; Kwiatkowska, Ewa M. (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Telekomunikacja ma bezpośredni wpływ na rozwój i konkurencyjność gospodarki oraz jakość życia obywateli. Jest podstawowym sektorem infrastrukturalnym. Na wielu rynkach telekomunikacyjnych działalność w sposób efektywny ...
 • Podstawka, Marian; Świrska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Celem głównym artykułu jest przedstawienie sposobu optymalizacji dochodów z tytułu subwencji wyrównawczej, kwoty podstawowej wśród gmin, a także dokonanie oceny skutków obecnej konstrukcji wskaźnika dochodów podatkowych ...
 • Trojanowski, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  W artykule poruszono zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego w działalno- ści gospodarczej przedsiębiorstw. We wstępie artykułu zwrócono uwagę na oddziaływanie przedsiębiorstw na środowisko naturalne. W rozdziale ...
 • Kondratowicz-Pozorska, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Patologie społeczne negatywnie wpływają na tworzenie się mocnego kapitału spo- łecznego, a brak tegoż kapitału sprzyja z kolei rozwojowi patologii. W niniejszym artykule zaprezentowano różne metody i środki, jakie ...
 • Grynchyshyn, Jaroslav (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  W artykule zidentyfikowano i przeanalizowano istotę i cele restrukturyzacji przedsiębiorstw, zwracając uwagę na jej rolę w zapobieganiu zjawisk kryzysowych. Zaprezentowano zalety, a także trudności i zagrożenia przy ...
 • Malinowski, Artur; Senkus, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Rynek B2B globalnie, jak i w Polsce podlega gwałtownemu rozwojowi. Główna przyczyna tego stanu rzeczy związana jest z upowszechnieniem się rynków elektronicznych. Elektroniczny rynek transakcyjny to przeniesienie ...
 • Radzka, Elżbieta; Jankowska, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Gospodarka wodna warunkuje wykorzystanie zasobów wodnych i rozwój społeczno-gospodarczy. Ważną rolę spełniają w tym zakresie organy państwa: ministerstwo środowiska, zarządy gospodarki wodnej, zarządy województw, powiaty ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account