Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 32 (105), 2015 by Issue Date

DSpace/Manakin Repository

Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 32 (105), 2015 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Frąckiewicz, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Niniejszy artykuł przedstawia prowadzenie szkół jako zadanie publiczne samorządu terytorialnego. Wyjaśnia strukturę systemu oświaty w Polsce. W dalszej części opisuje zadania oświatowe realizowane przez gminy
 • Kowalczyk, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Artykuł przedstawia charakterystykę społeczeństwa informacyjnego w korzystaniu z Internetu. Pokazano, w jakim zakresie przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe korzystają z e-administracji. Wykonano analizę witryn internetowych ...
 • Laskowska, Paulina; Łazuga, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Niniejsza publikacja przedstawia pojęcie i istotę centrum handlowego oraz rozmieszczenie centrów handlowych w Polsce i regionie siedleckim. W artykule umieszczono informacje dotyczące podaży powierzchni handlowej oraz ...
 • Jackiewicz, Maksymilian (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Celem niniejszej publikacji jest wyjaśnienie podstawowej wartość demokracji, jakim jest udział w wyborach powszechnych. Poruszone kwestie mają za zadanie wyjaśnić przyczyny ukierunkowania się obywateli, dotyczące ...
 • Jalowska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Utrzymanie konkurencyjnej pozycji na rynku to niełatwe zadanie dla każdego przedsiębiorcy. Różnorodność ofert poszczególnych instytucji powoduje, że ulepszanie produktów czy usług jest podstawowym zadaniem przedsiębiorstw ...
 • Domańska, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Podstawą sukcesu każdej organizacji jest wysoko wykwalifikowana kadra, która oprócz wiedzy teoretycznej posiada także bagaż doświadczeń nabytych w praktyce lub w procesie szkoleniowym. Każdy kompetentny przełożony dostrzeże ...
 • Kołodziejczyk, Agnieszka; Multan, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
 • Kołodziejczyk, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
 • Rucińska, Patrycja; Multan, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
 • Ostrzyżek, Edyta; Pióro, Żaneta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
 • Rytel, Olga (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  W artykule poruszono problematykę dokonywanej przez konsumenta oceny jakości usług – wskazano kryteria stosowane przez klienta, a także przedstawiono model luk jakościowych. Rozważania wsparto przykładem, dotyczącym ...
 • Wyrębek, Henryk (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Zarządzanie wiedzą jest powszechnie uznaną dyscypliną szczegółową w ramach ogólnej nauki o zarządzaniu. Jednak koncepcja ta charakteryzuje dużym zróżnicowaniem, nie ma w niej jednego dominującego podejścia mówiącego, jak ...
 • Woźniak, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Zarządzanie poziomem i skalą kosztów ukrytych1 jest działaniem złożonym, wieloaspektowym. Dlatego konieczne jest, zwłaszcza na płaszczyźnie stanowisk kierowniczych, dokonanie specyfikacji podstawowych kryteriów (wymiarów) ...
 • Wakuła, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Sprawozdawczość obejmuje swym zakresem usystematyzowane zbiory informacji tworzonych zarówno przez rachunkowość, jak i poza nią. Te informacje powinny być przydatne w podejmowaniu decyzji zarządczych, dokonywaniu oceny ...
 • Sakowska, Aneta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw to kluczowy dział gospodarki Unii Europejskiej. Bez istnienia tego typu firm nie może być mowy o rozwoju gospodarczym w żadnym kraju ani w UE, ani na świecie. Zaletą małych ...
 • Radzka, Elżbieta; Jankowska, Jolanta; Król, Justyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Współcześnie usługi klimatyczne są jednym z najważniejszych narzędzi określania zmian i adaptacji do zmian klimatu. W celu poszerzenia istniejących informacji klimatycznych, członkowie WMO i instytucje partnerskie z ONZ ...
 • Przesmycka, Agnieszka; Podstawka, Marian (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Celem opracowania jest prezentacja wpływu ryzyka na działalność przedsiębiorstw i obszarów, które powinny być objęte zarządzania ryzykiem. Sprawny proces zarządzania przedsię- biorstwem łączy się nieodzownie z zarządzaniem ...
 • Nowogródzka, Teresa; Rembisz, Włodzimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  W opracowaniu zwrócono uwagę na czynniki mające wpływ na wybór zróżnicowanej oferty analizowanej firmy ubezpieczeniowej InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; badano, czy zastosowanie odpowiednio dobranych działań ...
 • Nowicka, Julia (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  W niniejszym opracowaniu autorka podjęła próbę opisania autoprezentacji jako specyficznej gry społecznej. Przedstawia ją w charakterystycznej dla goffmanowskiego paradygmatu dramatycznego koncepcji – występu przed innymi ...
 • Limański, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  W procesie umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa bardzo ważną decyzją strategiczną jest wybór rynków docelowych na podstawie wyników analizy segmentacyjnej. Badania segmentacyjne traktować należy jako podstawowy wyznacznik ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account