Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 32 (105), 2015 by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 32 (105), 2015 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Rucińska, Patrycja; Multan, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
 • Rytel, Olga (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  W artykule poruszono problematykę dokonywanej przez konsumenta oceny jakości usług – wskazano kryteria stosowane przez klienta, a także przedstawiono model luk jakościowych. Rozważania wsparto przykładem, dotyczącym ...
 • Wakuła, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Sprawozdawczość obejmuje swym zakresem usystematyzowane zbiory informacji tworzonych zarówno przez rachunkowość, jak i poza nią. Te informacje powinny być przydatne w podejmowaniu decyzji zarządczych, dokonywaniu oceny ...
 • Limański, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  W procesie umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa bardzo ważną decyzją strategiczną jest wybór rynków docelowych na podstawie wyników analizy segmentacyjnej. Badania segmentacyjne traktować należy jako podstawowy wyznacznik ...
 • Woźniak, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Zarządzanie poziomem i skalą kosztów ukrytych1 jest działaniem złożonym, wieloaspektowym. Dlatego konieczne jest, zwłaszcza na płaszczyźnie stanowisk kierowniczych, dokonanie specyfikacji podstawowych kryteriów (wymiarów) ...
 • Wyrębek, Henryk (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Zarządzanie wiedzą jest powszechnie uznaną dyscypliną szczegółową w ramach ogólnej nauki o zarządzaniu. Jednak koncepcja ta charakteryzuje dużym zróżnicowaniem, nie ma w niej jednego dominującego podejścia mówiącego, jak ...
 • Brodowska-Szewczuk, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Celem artykułu jest przedstawienie opcji walutowych jako instrumentów pochodnych, które stosowane są w zarządzaniu ryzykiem kursowym. Analizowane w artykule są możliwości budowania poprawnych strategii opcyjnych przez ...
 • Radzka, Elżbieta; Jankowska, Jolanta; Król, Justyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Współcześnie usługi klimatyczne są jednym z najważniejszych narzędzi określania zmian i adaptacji do zmian klimatu. W celu poszerzenia istniejących informacji klimatycznych, członkowie WMO i instytucje partnerskie z ONZ ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Reputacja jest niezwykle ważnym czynnikiem sukcesu dzisiejszych organizacji. Celem procesu budowania reputacji jest tworzenie pozytywnych i trwałych relacji z interesariuszami, wśród których na szczególną uwagę zasługują ...
 • Domańska, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Podstawą sukcesu każdej organizacji jest wysoko wykwalifikowana kadra, która oprócz wiedzy teoretycznej posiada także bagaż doświadczeń nabytych w praktyce lub w procesie szkoleniowym. Każdy kompetentny przełożony dostrzeże ...
 • Frąckiewicz, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Niniejszy artykuł przedstawia prowadzenie szkół jako zadanie publiczne samorządu terytorialnego. Wyjaśnia strukturę systemu oświaty w Polsce. W dalszej części opisuje zadania oświatowe realizowane przez gminy
 • Drozdowski, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Celem artykułu jest próba transferu kategorii racjonalności kierowania ludźmi na obszar organizacji publicznych. W związku z tak postawionym celem określono uwarunkowania racjonalności decyzji personalnych w organizacjach ...
 • Jalowska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Utrzymanie konkurencyjnej pozycji na rynku to niełatwe zadanie dla każdego przedsiębiorcy. Różnorodność ofert poszczególnych instytucji powoduje, że ulepszanie produktów czy usług jest podstawowym zadaniem przedsiębiorstw ...
 • Kołodziejczyk, Agnieszka; Multan, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
 • Izdebski, Mariusz; Jacyna, Marianna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  W artykule przedstawiono zagadnienie przydziału pojazdów do zadań w przedsiębiorstwach komunalnych w kontekście wyznaczania minimalnych tras jazdy pojazdów. Opracowano model matematyczny zagadnienia przydziału oraz ...
 • Długołęcka, Karolina; Simiński, Przemysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  W zakresie działalności przedsiębiorstw, w wielu z nich jedną z podstawowych dziedzin staje się transport. Transport to istotny element łańcucha dostaw. Dekomponując go na drobniejsze elementy, można dostrzec ważną rolę ...
 • Jackiewicz, Maksymilian (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Celem niniejszej publikacji jest wyjaśnienie podstawowej wartość demokracji, jakim jest udział w wyborach powszechnych. Poruszone kwestie mają za zadanie wyjaśnić przyczyny ukierunkowania się obywateli, dotyczące ...
 • Khoshtaria, Tornike (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Celem niniejszej pracy jest zbadanie znaczenia marketingu w biznesie piłkarskim. Aby zrealizować założony cel przeprowadzono badania satysfakcji klientów i ich lojalności wobec swoich klubów w długim okresie. Praca dotyczy ...
 • Kołodziejczyk, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
 • Gontar, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Nowe technologie rozszerzają możliwości prezentacji kolekcji muzealnych. To powód, dla którego muzea są zainteresowane cyfryzacją ich kolekcji, które stają się ogólnie dostępne, i to o każdej porze. Nowe technologie, jak ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account