Artykuły (WNEP)

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Artykuły (WNEP)

 

Najnowsze pozycje

 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Politechniki Śląskiej w GLiwicach, 2018)
  For years, various arguments have been made to show how important human resources management is for the development of sustainable competitive advantage, while the risks associated with HRM have rarely been acknowledged. ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2018)
  Human resources risk is one of the most important organizational risk areas in knowledge-based economy. At the same time, it is a poorly recognized area, both in managerial theory and practice. The purpose of the study ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2018)
  In knowledge-based economies, employees are considered the most valuable capital of modern organizations – the main elements of intellectual capital and the source of added value. These assets may be subject to either ...
 • Wakuła, Monika (Wydawnictwo SGGW, 2018-12)
  Kondycja finansowa podstawowych jednostek samorządu terytorialnego jest zjawiskiem złożonym. Przez wielu autorów utożsamiana jest ona z sytuacją finansową danej gminy. Znajomość czynników wpływających na nią ułatwia organom ...
 • Szarek, Stanisław; Szarek, Ewelina (2018-12-10)
  Celem artykułu było szczegółowe określenie strat pieniężnych, spowodowanych przez mobbing w miejscu pracy w Polsce, na podstawie danych makroekonomicznych za 2017 rok. Po określeniu skali mobbingu i skutków, jakie ponoszą ...

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Kanały RSS