Artykuły (WNEP)

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Artykuły (WNEP)

 

Najnowsze pozycje

 • Szarek, Stanisław; Szarek, Ewelina (2018-12-10)
  Celem artykułu było szczegółowe określenie strat pieniężnych, spowodowanych przez mobbing w miejscu pracy w Polsce, na podstawie danych makroekonomicznych za 2017 rok. Po określeniu skali mobbingu i skutków, jakie ponoszą ...
 • Szarek, Stanislaw; Szarek, Ewelina (Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2018-09-30)
  The aim of this research is to comprehensively determine the monetary losses caused by mobbing and violence in the workplace in Poland, based on macroeconomic data for 2017 and own investigation. After determining the scale ...
 • Krawczyk, Michał (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018)
  Prawo do rozpoznania sprawy przez bezstronnego sędziego jest jednym z podstawowych elementów niezawisłości sądu. Kodeks postępowania cywilnego (k.p.c.) przewiduje dwa tryby wyłączenia sędziego od orzekania w danej sprawie. ...
 • Marzec, Małgorzata; Świrska, Anna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018)
  In the global rankings of generalized trust, Poland occupies a low position. Polish people are rather distrustful. Analyses of trust endeavour to isolate (distinguish) distrust. Distrust is more and more often defined as ...
 • Podstawka, Marian; Deresz, Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2018-09)
  Celem artykułu jest ocena podatku dochodowego od osób fizycznych z punktu widze-nia jego progresywności i efektu redystrybucyjnego na tle wprowadzonych w 2017 i 2018 roku zmian dotyczących kwoty wolnej od podatku oraz ...

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Kanały RSS