Odpowiedzialność za naruszenia prawa autorskiego w polskim systemie prawnym

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ciołek, Łukasz
dc.date.accessioned 2016-06-29T17:58:23Z
dc.date.available 2016-06-29T17:58:23Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 30 (103) (2014), s. 253-270 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/528
dc.description Revealing chosen matter of responsibility for enforcement of copyright and related rights on the basis of the Polish legal system is the aim of this publication. The author’s rights protection which lays the foundation of copyright regulation encompasses a lot of legal aspects, among which the problem of enforcement of these exclusive rights plays a vital part. The matters of responsibility and its expansion are currently the object of spirited discussion and initiatives which are being taken at international and European Union level, which however, has an influence on domestic regulations. This publication is an attempt to introduce current regulations that constitute rules of responsibility for people who enforce copyright, knowledge of which is essential to understand the directions of postulating changes. The problem of initiatives concerning the responsibility for breaking the copyright law, however, interesting, according to its wide subject-matter could not be undertaken in this publication. pl
dc.description.abstract Celem niniejszej publikacji jest ukazanie wybranych kwestii odpowiedzialności za naruszenia prawa autorskiego na gruncie polskiego systemu normatywnego. Ochrona praw twórcy stanowiąca fundament regulacji prawnoautorskich obejmuje szereg aspektów prawnych, wśród których kwestie odpowiedzialności za naruszenia praw wyłącznych odgrywają istotną rolę. Problematyka odpowiedzialno- ści i jej rozszerzenia jest też obecnie w przedmiotem ożywionych dyskusji oraz inicjatyw podejmowanych na poziomie międzynarodowym oraz unijnym bezpośrednio oddziaływującym jednak na regulacje krajowe. W niniejszej publikacji podjęto próbę przedstawienia obecnych regulacji ustanawiających zasady odpowiedzialności osób naruszających prawa autorskie, których to znajomość niezbędna jest dla zrozumienia kierunków postulowanych zmian. Problem samych inicjatyw w tej kwestii, jakkolwiek interesujący, ze względu na szeroki zakres przedmiotowy tego rodzaju zagadnień nie mógł być podjęty na łamach niniejszej publikacji. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ *
dc.subject Polska 21 w. pl
dc.subject Prawo autorskie pl
dc.subject Copyright en
dc.subject Poland 21st century en
dc.title Odpowiedzialność za naruszenia prawa autorskiego w polskim systemie prawnym pl
dc.title.alternative Liability for infringements of copyright law in Polish legal system pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics