Design thinking and strategic thinking in business development

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Design thinking and strategic thinking in business development
Tytuł równoległy: Myślenie projektowe i myślenie strategiczne w rozwoju przedsiębiorstwa
Autor: Brzozowski, Maciej
URI: http://hdl.handle.net/11331/521
Date: 2014
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 29 (102) (2014), s. 169-178
Abstract: The purpose of this research is to clarify some of the salient issues surrounding the concept of design thinking. For example: what is design thinking? How do we recognize it? Is it different from alternative approaches to thinking in organization, especially to strategic thinking? If so, can it serve as a replacement for strategic thinking? Can design thinking and strategic thinking be placed within the same strategic regime of business development?In the first part of the paper, theoretical foundations have been reviewed and the term ‘design thinking’ has been defined according to contemporary design literature. Design thinking has been transferred from design theory into management science. Then, design thinking’s characteristics have been compared to strategic thinking’s characteristics. Finally, the recommendation of joint use of design thinking and strategic thinking has been formulated.
Description: Celem artykułu jest wyjaśnienie wybranych niedomówień i sprzeczności towarzyszą- cych koncepcji myślenia projektowego (ang. design thinking), a tym samym uzyskanie odpowiedzi na kluczowe pytania takie, jak: na czym polega istota myślenia projektowego? Jak można je zidentyfikować? Czy i jak różni się ono od innych sposobów myślenia wykorzystywanych w organizacji, szczególnie od myślenia strategicznego? Czy można oba te sposoby myślenia wykorzystywać zamiennie? Czy myślenie projektowe i myślenie strategiczne mogą być rozpatrywane w ramach jednego strategicznego procesu rozwoju przedsiębiorstwa? W pierwszej części opracowania omówiono teoretyczne podstawy myślenia projektowego oraz zdefiniowano samo pojęcie na gruncie dyscypliny wzornictwa. Następnie przetransponowano koncepcję myślenia projektowego na grunt nauk o zarządzaniu. W dalszej kolejności porównano cechy charakterystyczne myślenia projektowego oraz myślenia strategicznego. Na zakończenie przedstawiono rekomendację wspólnego wykorzystania obu omówionych sposobów myślenia.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics