Becoming a prosumer − the new possibilities of the energy customer

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Becoming a prosumer − the new possibilities of the energy customer
Tytuł równoległy: Prosument − nowe możliwości dla odbiorcy energii
Autor: Pamuła, Anna
URI: http://hdl.handle.net/11331/520
Date: 2014
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 29 (102) (2014), s. 161-168
Abstract: Greater energy efficiency is an essential part of overcoming the challenges facing the energy sector. More energy is expected to come from renewable resources (RES) in order to reduce dependency on fossil fuels. The next generation power network called the Smart Grid (SG) will allow customers to make informed decisions about their energy consumption. The role of the typical energy customer evaluates from passive to active. Households with rooftop solar panels, small wind turbines or micro CHPs will no longer be only consumers of energy provided by the grid, but instead will become energy ‘prosumers’ – producing, consuming, managing and even trading energy.The paper will discuss the idea of the prosumer in the SG and present some current European schemes of supporting energy from renewables. The short result of Polish residential customer inclination to purchase DER based of survey done in central Poland region in 2013 will be presented.
Description: Zmiany w rynkach energii i systemach elektroenergetycznych zachodzą w niemal ca- łym świecie. Oczekuje się zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych w celu uniezależnienia od paliw kopalnianych. Zwiększenie efektywności elektroenergetycznej jest podstawowym elementem przezwyciężania wyzwań stojących przed sektorem. Nadchodząca generacja sieci elektroenergetycznych, określana mianem Inteligentnej sieci pozwoli odbiorcom na podejmowanie świadomych, bazujących na aktualnych danych o cenach, decyzji w zakresie zarządzania zużyciem energii. Rola odbiorcy energii zmienia się z pasywnej w aktywną. Domy wyposażony w panele PV, małe turbiny wiatrowe czy źródła kogeneracyjne przestaną być tylko konsu-mentami energii dostarczanej przez sieć elektroenergetyczną, a staną się prosumentami – jednostkami, które produkują i konsumują energię, świadomie zarządzają jej wykorzystaniem, a nawet ją sprzedają. Artykuł przedstawia rolę prosumenta w przyszłych inteligentnych sieciach elektroenergetycznych i prezentuje wybrane mechanizmy obecnie wykorzystywane w Europie dla wsparcia producentów energii z odnawialnych źródeł. W zakończeniu zaprezentowano fragment wyników badania przeprowadzonego w centralnej Polsce na temat skłonności polskich odbiorców sektora gospodarstw domowych do zakupu urządzeń produkują- cych tego typu energię.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics