Analiza ryzyka i zarządzania ryzykiem jako element systemu zarządzania kryzysowego w organizacji

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Szlachcic, Bogusław
dc.date.accessioned 2016-06-28T16:34:25Z
dc.date.available 2016-06-28T16:34:25Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 30 (103) (2014), s. 229-241 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/519
dc.description In this article the author takes the issue of risk analysis and risk management in general and the impact on the organization and its safety. It shows the importance of continuous analysis of possible risks, identifying them and proposing how to deal with them. This article contains a synthetic presentation of the process risk management and the most common methods. The summary shows the positive consequences of the process of risk management by the organization, as well as problems related to its practical implementation. en
dc.description.abstract :W artykule autor podejmuje problematykę analizy ryzyka i zarządzania ryzykiem w ogólnie rozumianej organizacji oraz wpływu na jej bezpieczeństwo. Przedstawia wagę prowadzenia ciągłej analizy możliwych ryzyk, ich identyfikacji oraz sposobu postępowania z nimi. Artykuł zawiera także syntetyczną prezentację procesu zarządzania ryzykiem i jego najczęstszych metod. Podsumowanie przedstawia pozytywne konsekwencje prowadzenia procesu zarządzania ryzykiem przez organizacje, a także problemy związane z jego praktyczną realizacją. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ *
dc.subject Analiza ryzyka pl
dc.subject Zarządzanie ryzykiem pl
dc.subject Risk analysis en
dc.subject Risk management en
dc.title Analiza ryzyka i zarządzania ryzykiem jako element systemu zarządzania kryzysowego w organizacji pl
dc.title.alternative Risk analysis and risk management as part of the crisis management system in the organization en
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics